Isofol har erhållit begäran om att kalla till extra bolagsstämma

Göteborg, Sverige, 9 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) har erhållit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma för inval av ytterligare styrelseledamöter.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Isofol har från aktieägare motsvarande en minoritet om minst 10 procent erhållit en begäran om att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om inval av ytterligare styrelseledamöter. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att kungöras snarast praktiskt möjligt.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se
Telefon: 0704-47 29 09

Roger Tell, tf verkställande direktör
E-post:
roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 12.55.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen