Isofol har erhållit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma

Göteborg, Sverige, 30 januari 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) har erhållit en begäran om att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Isofol har från aktieägare motsvarande en minoritet om minst 10 procent erhållit en begäran om att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om val av ny styrelse. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att kungöras snarast praktiskt möjligt.

Till klargörande vill styrelsen påpeka att om styrelsens förslag till likvidation inte vinner bifall vid den extra bolagsstämma som styrelsen kallat till den 13 februari, kommer hela styrelsen att ställa sina platser till förfogande och inte vara tillgängliga för omval vid den av minoriteten begärda extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jan Törnell, styrelseordförande
E-post: jan.tornell@innoext.se

Jarl Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023 kl.13:45.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm. 

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen