Isofol inleder preklinisk utvärdering av arfolitixorin med Oncosyne AS

GÖTEBORG, Sverige, 28 april 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolaget har inlett ett prekliniskt forskningssamarbete med det norska bioteknikbolaget Oncosyne AS för att utvärdera effekten av läkemedelskandidaten arfolitixorin i olika doser kombinerat med bland annat cancerläkemedlet 5-FU. Detta är ett viktigt steg i bolagets tidigare kommunicerade strategi för att på nytt utvärdera möjliga framtida spår och maximera möjligheterna att ta läkemedelskandidaten vidare mot ett potentiellt marknadsgodkännande.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Isofol genomför, tillsammans med externa experter, ett omfattande analysarbete av data från den kliniska fas III-studien, AGENT. I studien nådde arfolitixorin inte studiemålen och avslutades under 2022. De initiala slutsatserna från analysen indikerar att dosen av arfolitixorin kan ha varit för låg för att möjliggöra en rättvis jämförelse med kontrollgruppen samt att läkemedelssubstansen kanske inte har administrerats på ett optimalt sätt. Samtidigt har bolaget inte sett några tecken på att säkerhetsprofilen för arfolitixorin, som varit en prioriterad del av analysen, skulle utgöra ett hinder för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten.

Baserat på det initiala analysarbetet av data från AGENT-studien avser bolaget att, inom ramen för forskningssamarbetet med norska bioteknikbolaget Oncosyne, utvärdera flera doser med arfolitixorin tillsammans med 5-FU och i andra möjliga kombinationsbehandlingar.

Oncosyne AS har utvecklat en teknologiplattform för prekliniska tester inom funktionell precisionsonkologi, baserad på läkemedelsscreening av patientens egna cancerceller. Tekniken kan användas inom flera stadier av läkemedelsutveckling, från funktionell utvärdering av läkemedelsaktivitet till selektion av patienter för kliniska prövningar.

De initiala resultaten från den omfattande analys av data från fas III-studien av arfolitixorin, som utförts i samarbete med ledande extern expertis, ger stöd för att inleda en preklinisk utvärdering av läkemedelskandidaten. Oncosyne har utvecklat en teknologiplattform som snabbt och kostnadseffektivt kan ge ett svar på om en annan dosregim skulle kunna stärka den framtida potentialen för arfolitixorin”, säger Thomas Andersson, vd, för Isofol.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Thomas Andersson, verkställande direktör
E-post: thomas.andersson@isofolmedical.com
Telefon: 0709-44 00 93

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 16.20.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen