Isofol meddelar att ett abstract har publicerats inför årets ASCO-kongress

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract inför årets möte av American Society of Clinical Oncology (ASCO)  har publicerats. Abstractet beskriver frekvensen av misslyckade ”rescuebehandlingar” efter högdosbehandling med metotrexat.

Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att ett abstract som beskriver utfallet från en retrospektiv observationsstudie har publicerats inför årets ASCO möte, som går av stapeln i 2-6 juni i Chicago, USA. 

Abstract #11028: Failure rate of standard rescue with leucovorin for high-dose methotrexate (HDMTX) in osteosarcoma (http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_185637.html) 

Poster Session: Sarcoma; Söndag, Juni 4, 08:00-11:30 a.m. CDT, Hall A, Poster Board #351
Författare Mikael Eriksson, Karin Ganlöv och Louise Kvistgaard kommer att presentera.
Citering: J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 11028)

För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB
E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500 

Om Modufolin®
Modufolin® (aktiv ingredient: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Rulla till toppen