Isofol meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling presenteras på ESMO 2017

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling har godkänts för presentation på ESMO 2017 i Madrid  8-12 september. Det godkända abstractet beskriver de första kliniska studieresultaten för Modufolin® som räddningsbehandling (Eng. rescue therapy) efter högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) vid behandling av osteosarkompatienter.

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract har godkänts för presentation på årets möte av European Society for Medical Oncology (ESMO). Konferensen går av stapeln den 8-12 september i Madrid och är Europas största vetenskapliga kongress inom onkologi.

Det godkända abstractet beskriver resultaten med Modufolin® från Isofols första kliniska studie inom osteosarkomindikationen. Studien är en dosdefinierings- och säkerhetsstudie i vilken patienter från fyra olika länder behandlades med Modufolin® efter HDMTX,  i enlighet med den standardiserade behandlingsregimen MAP. Studiens målsättning var att kartlägga säkerhet samt att identifiera dos för Modufolin® för fortsatt kliniskt utveckling.

Studien är en viktig milstolpe för Isofol då den genererade de första kliniska studieresultaten med Modufolin® som räddningsbehandling (Eng. rescue therapy) efter HDMTX vid behandling av osteosarkompatienter. Studien har letts och samordnats av överläkare, docent Mikael Eriksson från onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Abstract

Titel: Development of a new promising rescue agent for high dose methotrexate (HDMTX) treatment in osteosarcoma – a safety and dose finding study

Final publication number: 1520P

Författare: Mikael Eriksson, Department of Oncology, Skåne University Hospital, Lund Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, The Institute of Mother and Child, Paediatric Surgical Oncology Clinic Warsaw Monika Csoka, Semmelweis University 2nd Department of Paediatrics, Budapest Edita Kabíčková, Motol University Hospital Department of Paediatric Haematology and Oncology, Prague.  Peter Mudry, Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and School of Medicine, Masaryk University.

HDMTX är en del av standardbehandlingen för patienter med osteosarkom och efterföljs av en folatbaserad räddningsbehandling för att motverka de kraftiga biverkningarna som orsakas av cytostatika-behandlingen. Isofols läkemedelskandidat Modufolin® utvärderas som en ny, mer effektiv, folat-baserad behandling för samma syfte.

Osteosarkom

Osteosarkom är en sällsynt (beräknas till 0,2% av alla maligna tumörer) elakartad form av primär skelettcancer som främst drabbar barn och unga vuxna. Den genomsnittliga, årliga förekomsten av osteosarkom bedömdes under perioden 1998 till 2000 ligga runt 2.9 (intervall 1.5-4.0) per 1 000 000 individer inom EU.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500 

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se

Rulla till toppen