Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–mars 2022

GÖTEBORG, Sverige, 12 maj 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–mars 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com (https://isofolmedical.com/sv/finansiella-rapporter/).

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Första kvartalet januari–mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 006 TSEK (5 215) och övriga intäkter till 1 TSEK (0)
  • Periodens resultat uppgick till -47 874 TSEK (-42 662)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,51)
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 332 035 TSEK (77 524)

Väsentliga händelser första kvartalet 2022

  • Jenny Sundqvist tillträde som Chief Commercial Officer den 1 januari 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Isofols valberedning föreslår att Jan Törnell väljs till ny styrelseordförande i bolaget i samband med årsstämman den 19 maj 2022.
  • Isofol tillkännagav den 22 april att analysprocessen av studiedata i AGENT-studien har påbörjats.

VD´s kommentar:

Under första kvartalet har Isofol genomfört många avgörande och viktiga aktiviteter för att lägga grunden för presentationen av kommande studieresultat i AGENT-studien. I och med att vi har passerat den brytpunkt som möjliggör att analysprocessen av studiedata kan påbörjas ser vi flera milstolpar framför oss, presentation av top-line data och senare även final data”, säger vd Ulf Jungnelius.

Audiocast, 12 maj kl. 11.00

I anslutning till att delårsrapporten för första kvartalet 2022 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 12 maj, klockan 11.00. Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
12 maj 2022, kl. 11.00

Länk till audiocast
https://tv.streamfabriken.com/isofol-medical-q1-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.
SE: +46 8 50 55 83 53
UK: +44 333 300 92 68
US: +1 631 913 1422 PIN: 80079640#

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen