Isofol Medical AB (publ) valberedning föreslår ny ordförande

GÖTEBORG, Sverige, 8 april 2022 – Valberedningen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) föreslår att Jan Törnell väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman den 19 maj 2022. Styrelsens nuvarande ordförande Pär-Ola Mannefred har avböjt omval.

Jan Törnell har mångårig erfarenhet från internationell läkemedelsindustri bland annat som Vice President för Global Strategy på AstraZeneca Oncology & Infection. Han arbetar idag med rådgivning rörande läkemedelsprojekt och har ett flertal styrelseuppdrag inom life science. Jan Törnell har läkarexamen och doktorsexamen i fysiologi från Göteborgs Universitet.

– Vi är mycket glada över att få föreslå Jan Törnell som ordförande i Isofols styrelse. Hans kunnande och erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Isofols fortsatta utveckling, från ett pre-kommersiellt till ett kommersiellt bolag, säger Malin Björkmo, ordförande i Isofols valberedning.

Valberedningen består av Malin Björkmo, valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder; Lars Lind, utsedd av Hans Enocson; Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur Fonder; Mats-Ola Palm, utsedd av cirka 12 procent av rösterna samt Pär-Ola Mannefred, styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som kommer att distribueras i mitten av april 2022.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Malin Björkmo, valberedningens ordförande
E-post: valberedningen@isofolmedical.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 15.30.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

http://www.isofolmedical.com

Rulla till toppen