Isofol Medical AB utser Pareto Securities till likviditetsgarant

Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolaget har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant (Market Maker) för sin aktie som handlas på Nasdaq First North Premier, Stockholm. Likviditetsgarantiåtagandet börjar den 24 maj 2017.

Isofol Medical AB (publ) har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant (Market Maker) för sin aktie (ISOFOL) som handlas på Nasdaq First North Premier. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och säkerställa en god likviditet i aktien. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.

Avtalet med Pareto Securities AB som avser handel på First North Stockholm startar med effekt 09:00 den 24 maj 2017.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500 

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv ingredient: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:30 CET. 

Rulla till toppen