Isofol tillkännager val av tre nya styrelseledamöter

GÖTEBORG, Sverige, 10 juni 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att tre nya medlemmar valts in i styrelsen: Anna Belfrage, MBA, Pär-Ola Mannefred, MBA, och Robert Marchesani, MBA. Med dessa nya styrelseledamöter består Isofols styrelse av totalt sju medlemmar.

Isofols verkställande direktör, Anders Rabbe, sade: ”Vi är glada att meddela att styrelsen stärks med ytterligare tre nya medlemmar. De kommer kunna bidra med betydande kompetens och erfarenhet när vi utvecklar arfolitixorin genom den pågående globala fas III kliniska studien, AGENT samt i processen att potentiellt nå ut med arfolitixorin till personer som lider av avancerad kolorektalcancer. ”

Anna Belfrage är utbildad civilekonom från Lunds Universitet. MBA Övriga uppdrag: Styrelseledamot Note AB, Mycronic AB samt Serneke AB. Mellan januari 2017 till maj 2019 verkade Anna som ekonomidirektör för Södra Skogsägarna med ansvar även för inköp och IT, tidigare tillförordnad VD för Beijer Electronics, ekonomidirektör för ABS Group i Cardo-koncernen och dessförinnan olika roller inom industriföretag som Dresser Wayne Fueling Systems, Obducat, Lund Eastern Energy och Åkerlund & Rausing.

Pär-Ola Mannefred är en entreprenör, aktiv i sin egen investeringsverksamhet. Han är också styrelseledamot i Johanneberg Science Park AB och ägare till Aktiebolaget Äpplet. Tidigare arbetade han från 2004 till 2017 som VD och delägare i AB Högkullen (publ) och Residenset AB. Pär-Ola har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Robert Marchesani var verksam som rådgivare till styrelsen i Isofol innan han valdes som styrelseledamot. Han är för närvarande huvudansvarig hos Proventus Health Solutions, LLC och adjungerad fakultetsmedlem och karriärsmentor vid Butler Universitys Lacy School of Business i Indianapolis, Indiana. Genom Proventus jobbar Robert även som konsult till onkologiföretag för att öka förståelsen för hur förskrivare, patient och betalare inverkar läkemedelsutveckling och kommersialisering. Innan han anslöt till Proventus verkade han mer än 25 år inom Eli Lilly & Company där han ledde arbetet med global varumärkesstrategi, marknadsföring och lansering av ett antal cancerbehandlingar, inklusive ALIMTA® (pemetrexed), Gemzar® (gemcitabin) och Verzenio™ (abemaciclib). Robert har en kandidatexamen i journalistik och PR från Indiana University of Pennsylvania och en Masters of Business Administration med en fördjupning i marknadsföring från University of Indianapolis.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen