Isofol upprättar samarbete med Prof. Sten Nilsson och Dr. Alain Herrera som del av förberedelserna inför registreringsstudien med Modufolin®

Isofol Medical AB (publ) meddelar att professor Sten Nilsson, en av Skandinaviens ledande forskare inom onkologi, industrirådgivare och prövningsledare, och Dr Alain Herrera, en onkolog med lång erfarenhet från ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, har knutits till Isofol som rådgivare till styrelsen.

Isofol Medical AB (publ), ett klinisk onkologibolag, meddelar att professor Sten Nilsson och doktor Alain Herrera knutits till Isofols styrelse som rådgivare i tillägg till företagets Advisory Board med flera av världens ledande onkologer. Samarbete med Prof. Sten Nilsson och Dr. Alain Herrera stärker företaget med ytterligare kompetens inom läkemedelsstrategi och klinisk utveckling som förberedelse inför den registreringsstudie, ISO-CC-007 som med stöd av både FDA i USA och EMA i Europa avses starta tidigt 2018  med mål att utvärdera Modufolin®  som förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och potentiellt godkännande av Modufolin® som läkemedel.

Professor Sten Nilsson

Prof. Nilsson, MD, PhD, är en av Skandinaviens ledande kliniker inom urologisk onkologi. Han har varit professor i onkologi på Karolinska sjukhuset, Stockholm, Sverige och har omfattande klinisk- och forskningserfarenhet inom både onkologi och nuklearmedicin. Inom läkemedelsindustrin har Prof. Nilsson varit rådgivare till styrelserna i flera ledande läkemedelsbolag såsom Bayer Healthcare, Janssen, Ipsen, Novartis, AstraZeneca, Pharmacia / Pfizer, Roche och Lilly. Han är också grundare av Dextech Medical (Aktietorget, Stockholm) och tillhandahåller vetenskaplig och strategisk rådgivning som styrelseledamot i PledPharma (Nasdaq First North) och Spago Nanomedical (Aktietorget, Stockholm).

Dr. Alain Herrera

Dr. Alain Herrera, MD, har varit direkt involverad i ett flertal registreringsprocesser inklusive läkemedlet oxaliplatin. Oxaliplatin utgör tillsammans med fluorouracil och leucovorin en av dagens grundläggande behandlingsregimer, FOLFOX, vid behandling av kolorektalcancer. Dr. Herrera verkar idag som senior rådgivare inom onkologi. Dessförinnan var han Vice President för avdelningen Global Oncology Business Strategy and Development hos Sanofi där han även tidigare haft rollen som chef för Global Oncology Franchise. Dr. Herrera har också varit ordförande för Chiron Therapeutics Europe och verkställande direktör för Pierre Fabre Oncology Laboratories. Dr. Herrera är även styrelseledamot i bland annat; IDDI, Nanobiotix, PDCline Pharma, Gustave Roussy-Transfert och Arcad Foundation. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500 

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Rulla till toppen