Isofol utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse

Göteborg, Sverige, 16 november, 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag utnämningen av Robert Marchesani som rådgivare till styrelsen. Robert Marchesani har nästan
30 års erfarenhet inom Life Science, där han lett olika affärsverksamheter, inom såväl produktutveckling som global varumärkesstrategi och marknadsföring med särskilt fokus på onkologi.

Robert Marchesani kommenterade: ”Jag är mycket glad över att ansluta mig till Isofols grupp av rådgivare, särskilt då bolaget nu förbereder sig för att inleda sin globala kliniska fas 3 studie med arfolitixorin. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med styrelse och ledning för att uppnå företagets affärs- och läkemedels-utvecklingsmål och sträva efter att förbättra livet för cancerpatienter.”

Dr. Jarl Ulf Jungnelius MD, styrelseordförande i Isofol, tillade: ”Robert Marchesani tillför en unik kombination av global strategi, varumärkes- och marknads-erfarenhet inom onkologi. Vi är övertygade om att Isofol kommer att dra stor nytta av hans kompetens när vi nu fortsätter att utveckla vår läkemedelskandidat, arfolitixorin, som nu går in i en global klinisk fas 3-studie i spridd kolorektal cancer. ”

Robert Marchesani är för närvarande chef för Proventus Health Solutions, LLC och en adjungerad fakultetsmedlem och verkställande karriärsmentor vid Butler University, Lacy School of Business i Indianapolis, Indiana. Genom Proventus jobbar Robert även som konsult till onkologiföretag för att öka förståelsen för hur förskrivare, patient och betalare inverkar läkemedelsutveckling och kommersialisering. Innan Robert Marchesani anslöt till Proventus verkade han mer än 25 år inom Eli Lilly & Company där han ledde arbetet med global varumärkesstrategi, marknadsföring och lansering av ett antal cancerbehandlingar, inklusive ALIMTA® (pemetrexed), Gemzar® (gemcitabin) och Verzenio™ (abemaciclib). Robert Marchesani har en kandidatexamen i journalistik och PR från Indiana University of Pennsylvania och en Masters of Business Administration med en fördjupning i marknadsföring från University of Indianapolis.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet
5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetra-hydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen