Isofol utser Roy Jonebrant till ny tillförordnad Chief Financial Officer

GÖTEBORG, 17 mars 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att Roy Jonebrant har utsetts till ny tillförordnad Chief Financial Officer. Han efterträder Gustaf Albèrt som lämnar rollen som CFO, vilket meddelades i slutet av 2022.

Roy arbetar som interimkonsult och har en erfarenhet av att arbeta som CFO och ekonomichef i så väl onoterad som noterad miljö. Han har gedigen erfarenhet från olika ledande befattningar inom finans, redovisning och affärsutveckling och de senaste 15 åren företrädesvis med noterade bolags olika behov såsom förvärv, avyttringar, emissioner, kvartalsrapportering och årsredovisningar.

Det känns fantastiskt bra och spännande att få vara med på Isofols fortsatta utvecklingsresa och jag hoppas kunna bidra till att bolaget når sina mål”, säger Roy Jonebrant.

Vi är glada att kunna välkomna Roy till Isofol-teamet. Hans erfarenhet från noterade bolag kommer att vara mycket värdefull för oss”, säger Thomas Andersson, vd för Isofol.

Roy tillträdde sin nya roll den 27 mars och efterträder Gustaf Albèrt som var tidigare CFO och vice vd.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Thomas Andersson, verkställande direktör
E-post: thomas.andersson@isofolmedical.com
Telefon: 0709-44 00 93

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2023, kl. 12.15.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen