Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller Clinical Use Patent i USA

Göteborg, 21 maj 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade idag godkännande av ett ”Clinical Use Patent” för arfolitixorin i USA. Patentet löper ut 2038 och är det första i en serie av kliniska patentansökningar som blivit beviljat. Patentet avser ett sätt att öka blodkoncentrationen av deoxyuridin, en blodbiomarkör som indikerar hämning av tumörtillväxt vid behandling av cancerpatienter.

Specifikt täcker det nu beviljade patentet US 10,292,984 en dosregim för kombinationen av arfolitixorin och 5-fluorouracilinjektioner till cancerpatienter och dess överlägsna effektivitet i att reducera tumörtillväxt jämfört med leucovorin och 5-fluorouracil. Denna bättre effekt beror på en starkare inhibering av tymidylatsyntas (TS), ett viktigt enzym för DNA-syntesen och tumörtillväxten, som enkelt kan mätas som den ökade nivån av biomarkören deoxyuridin i blodprover från patienter.

Anders Rabbe, VD för Isofol, kommenterade: ”Detta patent, som har ansökts över hela världen, anses vara av stor betydelse för Isofol. Det är ett s.k. Clinical Use Patent baserat på data som genererats i kliniska studier med arfolitixorin som visar potentiell överlägsen aktivitet för behandling med arfolitixorin och 5-fluorouracil jämfört med dagens standardbehandling med leucovorin och 5-fluorouracil ”.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 (0)8 528 003 99

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldig att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 17:40 CET.

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen