Isofols styrelse utser Thomas Andersson till ny vd för företaget

GÖTEBORG, 28 februari 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att styrelsen i Isofol har beslutat att från och med den 28 februari 2023 utse Thomas Andersson till vd för bolaget. Som en konsekvens av detta beslut avgår nuvarande vd, Ulf Jungnelius, och entledigas nu från sin tjänst.

Thomas Andersson (f. 1952) har lång erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsbranschen, bland annat som vd för Spectracure, Senior Advisor vid Karolinska Institutet Innovations AB, Investment Manager på Karolinska Development AB, vd för Lund University Bioscience AB, Head of Cell Therapy på Bavarian Nordic AS och vd för Annexin Pharmaceuticals AB. Han har varit delaktig i grundandet av mer än 15 bolag, innehaft över 20 styrelseuppdrag och är för närvarande Senior Advisor Business Development på Oslo Cancer Cluster Incubator samt styrelseledamot i Kongsberg Beam Technology AS, Thepler AS och Skogsmöllan AB. Thomas Andersson har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds universitet.

”Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Thomas Andersson som Isofols nya vd. Med sin omfattande erfarenhet av bolagsledning, läkemedelsutveckling och affärsutveckling har han utmärkta förutsättningar att skapa värden för patienter och aktieägare baserat på bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin”, säger Mats Franzén, styrelseordförande i Isofol Medical AB (publ).

Thomas Andersson efterträder Ulf Jungnelius, som varit vd i bolaget sedan 2019.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E­-post: mats@efficere.se
Telefon: 0704-47 29 09

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldig att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 17:45.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen