Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium

GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag att metoden för genexpressions-analys har validerats av ett kommersiellt laboratorium, vilket har varit ett krav för att använda metoden i klinisk praxis.

Akademiska data från cirka 450 patienter, alla behandlade med 5-FU och leucovorininnehållande regimer, har visat en skillnad i PFS med patienter som har ett högt uttryck av vissa folatrelevanta gener jämfört med de som har lägre expressionsnivåer.

”Med den validerade metoden har Isofol en biomarkör som kan vara ett användbart verktyg när man identifierar patienter för behandlingsval,” säger Roger Tell, medicinsk chef på Isofol.

För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)
Roger Tell, MD, PhD, medicinsk chef
E-post: roger.tell@isofolmedical.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 08.45.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen