Vd-anförande inför årsstämma 2022 har publicerats

GÖTEBORG, Sverige, 17 maj 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar härmed att ett förinspelat anförande med verkställande direktör, Ulf Jungnelius, har publicerats på bolagets hemsida.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Inför årsstämman i Isofol Medical AB (publ) den 19 maj har idag ett förinspelat anförande med vd, Ulf Jungnelius, publicerats. Anförandet finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022, kl. 12.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen