Vd avgår på egen begäran i Isofol Medical AB (publ)

GÖTEBORG, Sverige, 21 juni 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att Thomas Andersson, på egen begäran, har valt att avgå som verkställande direktör i bolaget.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Isofols vd, Thomas Andersson, har idag meddelat styrelsen att han lämnar befattningen som verkställande direktör. Styrelsen återkommer med information om ny vd.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldig att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023 kl. 17.55.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen