Notering på Nasdaq Stockholm 2021

Summering

Isofol tillkännagav den 21 oktober att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktier handlas med oförändrat kortnamn ISOFOL och ISIN-kod (SE0009581051). Inga nya aktier emitteras i samband med att aktierna tas upp för handel på Nasdaq Stockholm och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Media

2021-10-29 Redeye intervjuar Isofols vd, Ulf Jungnelius, i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

Isofol_Redeye interview 2021-10

2021-10-25 Videoklipp, producerad av Nasdaq Stockholm, under den digitala listningsceremonin.

Isofol_Nasdaq Time Square

2021-10-21 Pareto Securities intervjuar Isofols vd, Ulf Jungnelius, i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

Pareto TV - 2021-10

2021-10-21 Ulf Jungnelius, vd, ringer i Nasdaq-klockan när Isofols aktie noteras på Nasdaq Stockholm.

”Noteringen på huvudlistan kommer att öka kännedomen bland investerare om Isofols läkemedelsutveckling inom onkologi. Noteringen kommer stärka vår profil och vårt varumärke på marknaden och förstärka möjligheterna att få tillgång till såväl svenska som internationella kapitalmarknader. Vidare är noteringen en kvalitetsstämpel för vår organisation och verksamhet. Den medför även ökade förutsättningar för synlighet och transparens och möjlighet till ökad likviditet i aktien och kan därmed komma att skapa ytterligare värde för våra aktieägare” säger Bolagets vd Ulf Jungnelius.

I korthet

● Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas bli den 21 oktober, 2021

● Sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli den 20 oktober, 2021

● Bolagets aktier kommer att handlas med oförändrat kortnamn (ISOFOL) och ISIN code (SE0009581051)

● Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet

● Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet

Rådgivare

Isofol har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare och Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

 

Pressmeddelanden och prospekt

2021-10-15 Isofol Medical AB (publ) avser att notera…71 kB
2021-10-18 Isofol Medical AB (publ) offentlligör prospekt…108 kB
2021-10-18 Isofol Medical AB (publ) Prospekt Nasdaq Stockholm1,8 Mb
2021-10-21 Isofol Medical AB (publ) Handel i Isofols aktier inleds idag…66 Kb

Prospektet har även publicerats på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Till början

Senast uppdaterad 2022-11-30

Rulla till toppen