Ny ordförande och utökad styrelse i Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ), som utvecklar arfolitixorin som behandling för avancerad kolorektal cancer, har kallat till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober. Den nuvarande ordföranden, Jan-Eric Österlund avgår och valberedningen föreslår Dr. Ulf Jungnelius som ny ordförande. Kommittén föreslår också en utökad styrelse med tre nya styrelseledamöter.

Isofols nuvarande ordförande, Jan-Eric Österlund, avgår på grund av personliga skäl. Jan-Eric har varit ordförande sedan 2012. Under sin tid som ordförande har Isofol utvecklats från ett forskningsbolag till ett bolag i sen klinisk fas med fokus på kolorektal cancer. Jan-Eric var instrumentell i processen att ta Isofol publikt genom en listning på Nasdaq First North Premier i april förra året.

Isofol är nu redo att starta sin registreringsgrundande fas III studie i kolorektal cancer med arfolitixorin och har även påbörjat en förberedande kommersialiseringsprocess. Med detta i åtanke har valberedningen föreslagit Ulf Jungnelius som ny ordförande och Paula Boultbee, prof. Anders Vedin och Magnus Björsne som nya ledamöter i styrelsen.

Ulf Jungnelius har varit styrelseledamot i Isofol sedan 2010 och har verkat som bolagets kliniska och regulatoriska expert. Han har en lång och framgångsrik erfarenhet inom forskning och utveckling inom onkologi och har haft ledande befattningar i USA i bolag som Celgene, Takeda, Pfizer och Eli Lily. Ulf har också haft en nyckelroll i klinisk utveckling och marknadsgodkännande av läkemedel som Alimta® (pemetrexed), Revlimid® (lenalidomid), Vidaza® (azacitidin) och Abraxane (nab + paclitaxel). Dessutom har Ulf deltagit i flera stora Due Diligence-processer som har resulterat i flera miljardförvärv, inklusive Celgenes förvärv av Abraxis och Pharmion.

Paula Boultbees kompetens spänner över global kommersialiseringsplanering, pre-launch-förberedelser, stora lanseringsinitiativ för läkemedel och ”patient advocacy”. Hon har medverkat att introducera och stödja varumärken som Imbruvica (ibrutinib), Glivec / Gleevec (imatinib), Aranesp (darbopoetin), Camptosar (irinotecan) och Vectibix (panitumumab). Dessutom har Paula både haft ledande positioner och varit rådgivare åt stora bolag såsom Pharmacia (Pfizer), Novartis, Amgen, Proteolix (Onyx), Dendreon, Incyte och Pharmacyclics. Paula är för närvarande Chief Commercial Officer på Oncopeptides AB.

Anders Vedin ledde Astras forskning, utveckling och strategiska marknadsaktiviteter inom kardiologi och gastrointestinala områden fram till 1998, då han utnämndes till professor i industriell ekonomi på Chalmers. Sedan 2002 har Anders varit aktiv inom Life Science som uppfinnare eller rådgivare till olika bolag och myndigheter. Han har haft ansvar för utveckling och marknadsintroduktion av minst åtta nya läkemedel, varav några har varit bland de mest sålda i världen.

Magnus Björsne har varit verksam inom affärsutveckling på AstraZeneca sedan 2006. Magnus har varit ansvarig för affärsutvecklingsgruppen på AstraZeneca i Göteborg och har deltagit i ett stort antal licensaffärer och andra typer av transaktioner med både stora läkemedelsbolag och små Biotech. Magnus har sedan 2014 drivit AZ BioVentureHub AB, ett åtagande att stärka den nationella utvecklingen av Life Science-företag.

Bengt Gustavsson, grundare och styrelseledamot i Isofol kommenterade: Jan-Eric har varit vår ordförande sedan 2012. Han har bidragit väsentligt till Isofols framsteg från ett litet utvecklingsbolag till ett fullfjädrat bolag i sen klinisk fas. Jag vill verkligen tacka för det viktiga arbete Jan-Eric har gjort och betonar att han var instrumentell i att ta Isofol till Nasdaq First North Premier, vilket har gett oss möjligheten att arbeta mot en framgångsrik utveckling och kommersialisering av arfolitixorin.

Vi är väldigt glada att Ulf Jungnelius är beredd att ta över som ny ordförande. Ulf har global erfarenhet av klinisk utveckling och har tagit flera cancerläkemedel till marknaden. Med ett ytterligare tillskott av ledamöter till styrelsen förbereder sig Isofol nu vidare för att slutföra utvecklingen av arfolitixorin och förhandlingar med en framtida partner.

Ulf Jungnelius kommenterade: Som ny styrelseordförande i Isofol Medical, där bolaget nu går in i sen klinisk fas, ser jag fram emot att fortsätta förbereda bolaget för de utmaningar det innebär att genomföra en registreringsstudie inom ett så stort onkologiskt område som kolorektal cancer. Jag kommer även aktivt stödja ledningen i resan för att öka kunskapen om arfolitixorin, förbereda ett framtida marknadsgodkännande på de amerikanska och europeiska marknaderna samt att nå en kommersiell affär med ett läkemedelsbolag.

Anders Rabbe, VD kommenterade: Isofol har haft en snabb utveckling under de senaste fem åren och insatserna från Jan-Eric och styrelsen till denna framgång har varit mycket betydelsefulla. Isofol går nu in i sin mest spännande och avgörande period. Jag ser fram emot att arbeta nära Ulf, Paula, Magnus och Anders som med sina erfarenheter och kompetenser ytterligare kommer att öka möjligheterna att framgångsrikt utveckla och kommersialisera arfolitixorin.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Jan-Eric Österlund, ordförande
E-post: jan-eric@osterlund.co.uk
Telefon: +44(0)7785 368 155

Ulf Jungnelius, ledamot och föreslagen ny ordförande
E-post: jarl.jungnelius@healthcom.biz
Telefon: +46(0)760 099 012

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2018, kl. 09:15.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

För mer information, vänligen kontakta

Dokument

Rulla till toppen