Nyheter & Pressmeddelanden

Alla kategorier

Alla kategorier

Nyheter

Pressmeddelanden - Regulatoriska

Pressmeddelanden - Icke regulatoriska

Alla år

Alla år

2021

2020

2019

2018

2017

 • Redeye har intervjuat Isofol

  Nyheter

  Redeye har intervjuat Ulf Jungnelius, vd för Isofol, i samband med tillkännagivandet att AGENT-studien kommer…

 • Isofol får besked om att Clinical Use Patent för läkemedelskandidaten arfolitixorin i Europa kommer att godkännas

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 22 mars 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med att Isofol erhåller rekommendation att slutföra den globala fas III AGENT-studien med 440 patienter för ett marknadsgodkännande

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 22 mars 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • iDSMB rekommenderar Isofol att slutföra den globala fas III AGENT-studien med 440 patienter för ett marknadsgodkännande

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Abstraktet inför AACR 2021 har publicerats

  Nyheter

  Det godkända abstraktet för kongressen American Association for Cancer Research (AACR) 2021 har publicerats på…

 • Tidningen Framtidens Läkemedel

  Nyheter

  I senaste numret av Framtidens Läkemedel kan du läsa om Isofol och de stora fördelarna…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol meddelar att ett abstrakt har godkänts för AACR i april 2021

  Nyheter

  Isofol meddelar att ett abstrakt har godkänts för den virtuella American Association for Cancer Research…

 • Isofol presenterar idag genuttrycksresultat från den slutförd fas I/IIa ISO-CC-005-studien vid ASCO-GI 2021 och uppdateringar tidpunkten för interimanalysen i AGENT-studien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 15 januari, 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol når 440 patienter i den globala fas III studien AGENT

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 9 december, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol presenterar ett abstrakt på ASCO GI i januari 2021

  Nyheter

  Isofol meddelar att ett abstrakt, som omfattar arfolitixorin i ISO-CC-005-studien, har godkänts att presenteras på…

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 20 november 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol ingår licensavtal med Paladin Labs Inc. för att kommersialisera arfolitixorin i Kanada

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 2 november, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • 55 % objektiv tumörrespons hos extensionskohorterna i fas I/IIa-studien ISO-CC-005

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 september, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Stärkt patentskydd för arfolitixorin i Japan

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 1 september, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2020

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 21 augusti 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med det tecknade licensavtalet mellan Isofol och Solasia

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 augusti, 2020 - Isofol Medical AB (publ) (“Isofol”), (Nasdaq First North Premier…

 • Isofol ingår licensavtal med Solasia för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin i Japan

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 augusti, 2020 - Isofol Medical AB (publ) (“Isofol”), (Nasdaq First North Premier…

 • Isofols VD Ulf Jungnelius har tecknat samtliga teckningsoptioner

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 4 augusti, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Milstolpe med 330 patienter inkluderade i AGENT-studien vilket öppnar upp för interimanalysen

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 21 juli, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Uppdatering i AGENT-studien med anledning av covid-19

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 10 juli 2020 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2020

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 juni 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofols företrädesemission övertecknad

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 3 juni 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2019

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 2 juni 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Konsortium av investerare förvärvar teckningsrätter av Isofols grundare professor Bengt Gustavsson

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 29 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 25 maj 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2020 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2020

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Styrelsen i Isofol har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 7 maj 2020 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North…

 • Arfolitixorin presenteras som en av de mest lovande läkemedelskandidaterna i en ny CRC-rapport från Global Data

  Nyheter

  Global Data publicerade nyligen en prognos för CRC-marknaden mellan 2018 och 2028 för de åtta…

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 5 maj 2020

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), Org.nr. 556759-8064 (Nasdaq First North Premier…

 • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller ännu ett Clinical Use Patent i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market:…

 • Möjlighet till förhandsröstning vid extra bolagsstämma den 5 maj 2020

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, 15 april 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market:…

 • Isofol senarelägger årsstämman 2020

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 8 april 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Information med anledning av COVID-19

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, 2 april 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market:…

 • Kallelse till Extra Bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 1 april 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Genexpressionsdata från ny analysmetod stöder att större andel av patienter kommer att ha nytta av arfolitixorin

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 30 miljoner kronor

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 19 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Första patienten inkluderad i Japan i Isofols fas III AGENT-studie

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Empowered patient podcast

  Nyheter

  Vår VD, Dr. Ulf Jungnelius, har intervjuats av Karen Jagodas för ”Empowered patient podcast” för…

 • Lär känna vår VD, Ulf Jungnelius

  Nyheter

  RedEye har gjort en djupgående intervju med vår VD, Ulf Jungnelius. Passa på att lära…

 • Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Över 200 patienter har nu randomiserats i den globala fas III AGENT-studien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Presentation och poster på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium

  Nyheter

  Isofol deltar i kongressen och kommer att presentera detaljer i den pågående globala fas III…

 • Första patienten inkluderad i Australien i Isofols fas III AGENT-studie

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 24 januari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Patent godkänt i Japan för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 20 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL).…

 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol expanderar den pågående AGENT-studien i första linjens behandling av mCRC till Australien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Pharma’s Almanac – Round table

  Nyheter

  Vår VD, Anders Rabbe, presenterades två gånger i Pharma´s Almanac ”Round table”. Han diskuterade vikten…

 • Isofol får positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol tillkännager en posterpresentation av den globala fas III-studien med arfolitixorin i metastaserande kolorektal cancer vid ESMO-kongressen 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 29 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Publicerat abstrakt på ESMO

  Nyheter

  Publicerat abstrakt på ESMO ”Open label phase III study of arfolitixorin vs leucovorin in mFOLFOX-6…

 • Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 12 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol utnämner Roger Tell till Chief Medical Officer (CMO)

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 augusti, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol stärker patentportföljen – erhåller Clinical Use Patent i USA för läkemedelskandidaten arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 25 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol tillkännager val av tre nya styrelseledamöter

  Nyheter

  GÖTEBORG, Sverige, 10 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-mars 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 23 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller Clinical Use Patent i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, 21 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade…

 • Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate hos patienter med metastaserad kolorektal cancer i en fas 1/2a-studie med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 8 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Välkommen till årsstämma i Isofol Medical AB (Publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019…

 • Poadcast – ”The Cancer Gene”

  Nyheter

  Lyssna  på det senaste avsnittet av ”The Cancer Gene” podcast som presenterar Anders Rabbe, VD…

 • Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

  Nyheter

  GÖTEBORG, Sverige, 27 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 1 februari, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol har deltagit i podcasten ”Empowered patient podcast”

  Nyheter

  För att hedra Världscancerdagen den 4 februari vill vi dela en podcast där Anders Rabbe,…

 • Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

  Nyheter

  "Nytt cancerläkemedel gör att cellgifter blir effektivare"

 • Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 17 januari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Första patienten inkluderad i Isofols AGENT studie, en Pivotal Fas 3 studie i första linjens metastaserande kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 december 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december…

 • I dagens upplaga av Göteborgs-Posten kan du läsa om Isofol och arfolitixorin

  Nyheter

  ”Bioteknik från Göteborg kan hjälpa cancersjuka” Läs artikeln >>

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol stärker ledningsgruppen och utnämner Roger Tell, MD, PhD, till Chief Scientific Officer och Senior Vice President of Clinical Development

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 19 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 16 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol tillkännager start av pivotal klinisk fas 3 studie med arfolitixorin för behandling av metastaserad kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo och Bo Lundgren utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på…

 • Isofol presenterar en poster på ESMO 2018 Kongress i Tyskland

  Nyheter

  Just nu deltar Isofol på ESMO 2018 kongressen i Tyskland som pågår mellan den 19-23…

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018 Den 10 oktober 2018 avhölls extra…

 • Ny ordförande och utökad styrelse i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar arfolitixorin som behandling för avancerad kolorektal cancer, har kallat…

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober…

 • Isofol presenterar på Pareto Securities ”Annual Health Care Conference” 2018

  Nyheter

  Den 6 september anordnar Pareto Securities deras årliga event ”Annual Health Care Conference” för nionde…

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Nyheter

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den…

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets halvårsrapport för januari – juni 2018 nu…

 • DNB inleder bevakning av Isofol

  Nyheter

  Den Norska Banken (DNB) har tagit upp bevakningen av Isofol Medical AB.   För mer…

 • Dagens Industri publicerar en artikel om Isofol Medical

  Nyheter

  Dagens Industri publicerar idag en artikeln om Isofol Medical i samband med Almedalsveckan

 • Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

  Nyheter

  Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology (https://www.asco.org/)) i Chicago i juni, samlar…

 • Radiumhemmets Forskningsfonder intervjuar Isofol

  Nyheter

  Den 20 maj gick det att läsa om Isofol i Radiumhemmets Forskningsfonders tidning, ”Cancerforskning räddar…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – mars 2018 nu…

 • Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress av…

 • Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 3 maj 2018

 • Isofol meddelar att en s.k. särskild protokollbedömnings process (SPA) med FDA pågår

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) ansökte i mars 2018 om en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) med…

 • Nyhetsbyrån Direkt intervjuar CEO Anders Rabbe

  Nyheter

  Videointervju med CEO Anders Rabbe I en videointervju publicerad av Nyhetsbyrån Direkt under fredagen (13/4)…

 • Videointervju med CEO Anders Rabbe från Redeye investerarevent

  Nyheter

  Videointervju med CEO Anders Rabbe Anders Rabbe, CEO för Isofol Medical, berättar om behandlingsfältet inom…

 • Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt rörande korrelation mellan expressionsnivåer av folatrelaterade gener…

 • Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 25 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth…

 • Redeye och Isofol bjuder in till investerarevent med fokus på kolorektalcancer

  Nyheter

  Den 10 april  anordnar  Redeye ett investerarevent med fokus på läkemedel i sen utveckling för…

 • Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Dosen av Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin som skall användas i den registreringsgrundande studien ISO-CC-007 ska uppgå…

 • Isofol Medical publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar arfolitixorin som ett förstahandsval vid behandling…

 • Isofol Medical införlivar Världshälsoorganisationen (WHO)s rekommenderade generiska namn (INN) arfolitixorin för Modufolin®

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget framgent kommer att använda arfolitixorin vid benämning…

 • Isofol rapporterar framgångsrikt utfall från vetenskapliga rådgivningen med EMA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) har fått positiv återkoppling vid samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) angående…

 • Isofols VD, styrelsemedlemmar och anställda tecknar aktier för 7 655 136 SEK med stöd av tecknings – och personaloptioner

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Det incitamentsprogram med tecknings- och personaloptioner i Isofol Medical AB (publ), som initierades 2012 med…

 • Positivt behandlingsutfall med Modufolin® (arfolitixorin) publiceras på cancersymposium (ASCO) i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Inför årets gastrointestinala (GI) cancer symposium, anordnat av American Society of Clinical Oncology (ASCO),  kommer…

 • Framgångsrikt möte med FDA om Fas II-avslutningen och upplägget av Fas III-studie för Modufolin®

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar Modufolin® (arfolitixorin) för behandling av avancerad kolorektal cancer, har…

 • Isofol tillkännager positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos patienter som behandlas för metastaserande kolorektalcancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, tillkännager idag positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos…

 • Isofol kommer presentera på årets uppsättning av Biotech Showcase Conference i San Fransisco

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att Chief Executive Officer Anders Rabbe och…

 • Isofol närvarar på French-Swedish Life Science Day 2017

  Nyheter

  Konferensdagen samlar innovativa svenska biotechbolag, Life science specialistinvesterare från Sverige och Frankrike tillsammans med ledande…

 • Inbjudan till bolagspresentation och informationstillfälle

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) välkomnar bolagets aktieägare att bekanta sig med den nya ledningsgruppen i…

 • Isofol meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer presenteras på ASCO-GI 2018

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av…

 • Isofol presenterar på Redeye Life Science Seminar 2017

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets CCO Sven Erickson kommer att presentera Isofol samt…

 • Biostock publicerar artikel om Isofol

  Nyheter

  Artikel: Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter ”Varje år behandlas över en halv…

 • Isofol utser Gustaf Albèrt till Chief Financial Officer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) har rekryterat Gustaf Albèrt till positionen som Chief Financial Officer. Med…

 • Isofol meddelar att Modufolin® som räddningsbehandling vid osteosarkom hos barn är säkert och förebygger HDMTX-relaterad toxicitet

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att resultaten från den nyligen avslutade kliniska studien ISO-MTX-003 visar…

 • Isofol Medical har genomfört ett framgångsrikt typ-C-möte med amerikanska FDA gällande Modufolin® för behandling av metastaserande kolorektalcancer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett framgångsrikt typ-C-möte med FDA har genomförts. Mötet är…

 • Isofol meddelar att initiala resultat från pågående studien ISO-CC-005 indikerar effekt av Modufolin® vid behandling av metastaserad kolorektalcancer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ), ett klinisk onkologibolag, meddelar att lovande initiala resultat från ISO-CC-005 studien…

 • Isofol Medical AB: Halvårsrapport 2017 (januari 2017 – juni 2017)

  Nyheter

  GÖTEBORG den 21 augusti 2017 – Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett…

 • Isofol utser Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer

  Nyheter

  Som del av förberedelserna inför diskussioner med potentiella partners meddelar Isofol Medical AB (publ) utnämningen…

 • Isofol upprättar samarbete med Prof. Sten Nilsson och Dr. Alain Herrera som del av förberedelserna inför registreringsstudien med Modufolin®

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att professor Sten Nilsson, en av Skandinaviens ledande forskare inom…

 • Isofol meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling presenteras på ESMO 2017

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling har godkänts för…

 • Scrip Intelligence, en ledande källa för strategisk analys i läkemedelsindustrin, publicerar artikel om Isofol Medical

  Nyheter

  John Davis, redaktör hos Scrip Intelligence och journalist med mer än 30 år av erfarenhet…

 • Isofol har enrollerat och doserat de första patienterna i IND-studien ISO-FF-001

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att de sex första patienterna tagits in och doserats…

 • Nya forskningsresultat stärker Isofols rational och motivering till att genomföra den pivotala ISO-CC-007 studien

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) rapporterade idag att resultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats under…

 • Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att det sista av fem ytterligare studiecentra har öppnats…

 • Isofol presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att VD Anders Rabbe kommer under Småbolagsdagen den 12 juni…

 • Isofol meddelar att ett abstract har publicerats inför årets ASCO-kongress

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att ett abstract som beskriver utfallet från…

 • Isofol godkänt för presentation av abstract på årets ASCO-kongress

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract har godkänts för att presenteras på årets…

 • Investerarbrevet publicerar artikel om Isofol

  Nyheter

  ”Med en välfylld kassa kan läkemedelsbolaget Isofol accelerera utvecklingen. En avgörande klinisk studie av bolagets…

 • Välkommen till Isofols årsstämma

  Nyheter

  VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas…

 • Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Stockholm 29 mars

  Nyheter

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi…

 • Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Göteborg 22 mars

  Nyheter

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi…

 • ISOFOLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

  Nyheter

  Fjärde kvartalet (oktober – december) 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter…

 • ISOFOL AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

  Nyheter

  För fullständigt pressmeddelande följ länken https://isofolmedical.com/sv/borsnotering För ytterligare information, kontakta: Anders Rabbe, VD, Isofol, Tel +46…

 • ISOFOL ANSÖKER OM VIKTIGT PATENT I USA

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att en ny patentansökan lämnats in, den 14 februari, 2017,…

 • EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

  Nyheter

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 februari…