Nyheter & Pressmeddelanden

Alla kategorier

Alla kategorier

Nyheter

Pressmeddelanden - Regulatoriska

Pressmeddelanden - Icke regulatoriska

Alla år

Alla år

2020

2019

2018

2017

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké,
  januari – december 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 19 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Första patienten inkluderad i Japan i Isofols fas III AGENT-studie

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Empowered patient podcast

  Nyheter

  Vår VD, Dr. Ulf Jungnelius, har intervjuats av Karen Jagodas för ”Empowered patient podcast” för…

 • Lär känna vår VD, Ulf Jungnelius

  Nyheter

  RedEye har gjort en djupgående intervju med vår VD, Ulf Jungnelius. Passa på att lära…

 • Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Över 200 patienter har nu randomiserats i den globala fas III AGENT-studien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Presentation och poster på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium

  Nyheter

  Isofol deltar i kongressen och kommer att presentera detaljer i den pågående globala fas III…

 • Första patienten inkluderad i Australien i Isofols fas III AGENT-studie

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 24 januari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Patent godkänt i Japan för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 20 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL).…

 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol expanderar den pågående AGENT-studien i första linjens behandling av mCRC till Australien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Pharma’s Almanac – Round table

  Nyheter

  Vår VD, Anders Rabbe, presenterades två gånger i Pharma´s Almanac ”Round table”. Han diskuterade vikten…

 • Isofol får positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol tillkännager en posterpresentation av den globala fas III-studien med arfolitixorin i metastaserande kolorektal cancer vid ESMO-kongressen 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 29 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Publicerat abstrakt på ESMO

  Nyheter

  Publicerat abstrakt på ESMO ”Open label phase III study of arfolitixorin vs leucovorin in mFOLFOX-6…

 • Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 12 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol utnämner Roger Tell till Chief Medical Officer (CMO)

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 augusti, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol stärker patentportföljen – erhåller Clinical Use Patent i USA för läkemedelskandidaten arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 25 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol tillkännager val av tre nya styrelseledamöter

  Nyheter

  GÖTEBORG, Sverige, 10 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-mars 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 23 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller Clinical Use Patent i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, 21 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade…

 • Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate hos patienter med metastaserad kolorektal cancer i en fas 1/2a-studie med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 8 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Välkommen till årsstämma i Isofol Medical AB (Publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019…

 • Poadcast – ”The Cancer Gene”

  Nyheter

  Lyssna  på det senaste avsnittet av ”The Cancer Gene” podcast som presenterar Anders Rabbe, VD…

 • Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

  Nyheter

  GÖTEBORG, Sverige, 27 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 1 februari, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol har deltagit i podcasten ”Empowered patient podcast”

  Nyheter

  För att hedra Världscancerdagen den 4 februari vill vi dela en podcast där Anders Rabbe,…

 • Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

  Nyheter

  "Nytt cancerläkemedel gör att cellgifter blir effektivare"

 • Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 17 januari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Första patienten inkluderad i Isofols AGENT studie, en Pivotal Fas 3 studie i första linjens metastaserande kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 december 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)…

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december…

 • I dagens upplaga av Göteborgs-Posten kan du läsa om Isofol och arfolitixorin

  Nyheter

  ”Bioteknik från Göteborg kan hjälpa cancersjuka” Läs artikeln >>

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol stärker ledningsgruppen och utnämner Roger Tell, MD, PhD, till Chief Scientific Officer och Senior Vice President of Clinical Development

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 19 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse

  Nyheter

  Göteborg, Sverige, 16 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol tillkännager start av pivotal klinisk fas 3 studie med arfolitixorin för behandling av metastaserad kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),…

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo och Bo Lundgren utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på…

 • Isofol presenterar en poster på ESMO 2018 Kongress i Tyskland

  Nyheter

  Just nu deltar Isofol på ESMO 2018 kongressen i Tyskland som pågår mellan den 19-23…

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018 Den 10 oktober 2018 avhölls extra…

 • Ny ordförande och utökad styrelse i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar arfolitixorin som behandling för avancerad kolorektal cancer, har kallat…

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober…

 • Isofol presenterar på Pareto Securities ”Annual Health Care Conference” 2018

  Nyheter

  Den 6 september anordnar Pareto Securities deras årliga event ”Annual Health Care Conference” för nionde…

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Nyheter

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den…

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets halvårsrapport för januari – juni 2018 nu…

 • DNB inleder bevakning av Isofol

  Nyheter

  Den Norska Banken (DNB) har tagit upp bevakningen av Isofol Medical AB.   För mer…

 • Dagens Industri publicerar en artikel om Isofol Medical

  Nyheter

  Dagens Industri publicerar idag en artikeln om Isofol Medical i samband med Almedalsveckan

 • Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

  Nyheter

  Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology (https://www.asco.org/)) i Chicago i juni, samlar…

 • Radiumhemmets Forskningsfonder intervjuar Isofol

  Nyheter

  Den 20 maj gick det att läsa om Isofol i Radiumhemmets Forskningsfonders tidning, ”Cancerforskning räddar…

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – mars 2018 nu…

 • Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress av…

 • Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 3 maj 2018

 • Isofol meddelar att en s.k. särskild protokollbedömnings process (SPA) med FDA pågår

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) ansökte i mars 2018 om en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) med…

 • Nyhetsbyrån Direkt intervjuar CEO Anders Rabbe

  Nyheter

  Videointervju med CEO Anders Rabbe I en videointervju publicerad av Nyhetsbyrån Direkt under fredagen (13/4)…

 • Videointervju med CEO Anders Rabbe från Redeye investerarevent

  Nyheter

  Videointervju med CEO Anders Rabbe Anders Rabbe, CEO för Isofol Medical, berättar om behandlingsfältet inom…

 • Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt rörande korrelation mellan expressionsnivåer av folatrelaterade gener…

 • Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018…

 • Redeye och Isofol bjuder in till investerarevent med fokus på kolorektalcancer

  Nyheter

  Den 10 april  anordnar  Redeye ett investerarevent med fokus på läkemedel i sen utveckling för…

 • Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Dosen av Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin som skall användas i den registreringsgrundande studien ISO-CC-007 ska uppgå…

 • Isofol Medical publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar arfolitixorin som ett förstahandsval vid behandling…

 • Isofol Medical införlivar Världshälsoorganisationen (WHO)s rekommenderade generiska namn (INN) arfolitixorin för Modufolin®

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget framgent kommer att använda arfolitixorin vid benämning…

 • Isofol rapporterar framgångsrikt utfall från vetenskapliga rådgivningen med EMA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) har fått positiv återkoppling vid samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) angående…

 • Isofols VD, styrelsemedlemmar och anställda tecknar aktier för 7 655 136 SEK med stöd av tecknings – och personaloptioner

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Det incitamentsprogram med tecknings- och personaloptioner i Isofol Medical AB (publ), som initierades 2012 med…

 • Positivt behandlingsutfall med Modufolin® (arfolitixorin) publiceras på cancersymposium (ASCO) i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Inför årets gastrointestinala (GI) cancer symposium, anordnat av American Society of Clinical Oncology (ASCO),  kommer…

 • Framgångsrikt möte med FDA om Fas II-avslutningen och upplägget av Fas III-studie för Modufolin®

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar Modufolin® (arfolitixorin) för behandling av avancerad kolorektal cancer, har…

 • Isofol tillkännager positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos patienter som behandlas för metastaserande kolorektalcancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, tillkännager idag positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos…

 • Isofol kommer presentera på årets uppsättning av Biotech Showcase Conference i San Fransisco

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att Chief Executive Officer Anders Rabbe och…

 • Isofol närvarar på French-Swedish Life Science Day 2017

  Nyheter

  Konferensdagen samlar innovativa svenska biotechbolag, Life science specialistinvesterare från Sverige och Frankrike tillsammans med ledande…

 • Inbjudan till bolagspresentation och informationstillfälle

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) välkomnar bolagets aktieägare att bekanta sig med den nya ledningsgruppen i…

 • Isofol meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer presenteras på ASCO-GI 2018

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av…

 • Isofol presenterar på Redeye Life Science Seminar 2017

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets CCO Sven Erickson kommer att presentera Isofol samt…

 • Biostock publicerar artikel om Isofol

  Nyheter

  Artikel: Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter ”Varje år behandlas över en halv…

 • Isofol utser Gustaf Albèrt till Chief Financial Officer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) har rekryterat Gustaf Albèrt till positionen som Chief Financial Officer. Med…

 • Isofol meddelar att Modufolin® som räddningsbehandling vid osteosarkom hos barn är säkert och förebygger HDMTX-relaterad toxicitet

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att resultaten från den nyligen avslutade kliniska studien ISO-MTX-003 visar…

 • Isofol Medical har genomfört ett framgångsrikt typ-C-möte med amerikanska FDA gällande Modufolin® för behandling av metastaserande kolorektalcancer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett framgångsrikt typ-C-möte med FDA har genomförts. Mötet är…

 • Isofol meddelar att initiala resultat från pågående studien ISO-CC-005 indikerar effekt av Modufolin® vid behandling av metastaserad kolorektalcancer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ), ett klinisk onkologibolag, meddelar att lovande initiala resultat från ISO-CC-005 studien…

 • Isofol Medical AB: Halvårsrapport 2017 (januari 2017 – juni 2017)

  Nyheter

  GÖTEBORG den 21 augusti 2017 – Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett…

 • Isofol utser Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer

  Nyheter

  Som del av förberedelserna inför diskussioner med potentiella partners meddelar Isofol Medical AB (publ) utnämningen…

 • Isofol upprättar samarbete med Prof. Sten Nilsson och Dr. Alain Herrera som del av förberedelserna inför registreringsstudien med Modufolin®

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att professor Sten Nilsson, en av Skandinaviens ledande forskare inom…

 • Isofol meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling presenteras på ESMO 2017

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling har godkänts för…

 • Scrip Intelligence, en ledande källa för strategisk analys i läkemedelsindustrin, publicerar artikel om Isofol Medical

  Nyheter

  John Davis, redaktör hos Scrip Intelligence och journalist med mer än 30 år av erfarenhet…

 • Isofol har enrollerat och doserat de första patienterna i IND-studien ISO-FF-001

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att de sex första patienterna tagits in och doserats…

 • Nya forskningsresultat stärker Isofols rational och motivering till att genomföra den pivotala ISO-CC-007 studien

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) rapporterade idag att resultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats under…

 • Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att det sista av fem ytterligare studiecentra har öppnats…

 • Isofol presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att VD Anders Rabbe kommer under Småbolagsdagen den 12 juni…

 • Isofol meddelar att ett abstract har publicerats inför årets ASCO-kongress

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att ett abstract som beskriver utfallet från…

 • Isofol godkänt för presentation av abstract på årets ASCO-kongress

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract har godkänts för att presenteras på årets…

 • Investerarbrevet publicerar artikel om Isofol

  Nyheter

  ”Med en välfylld kassa kan läkemedelsbolaget Isofol accelerera utvecklingen. En avgörande klinisk studie av bolagets…

 • Välkommen till Isofols årsstämma

  Nyheter

  VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas…

 • Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Stockholm 29 mars

  Nyheter

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi…

 • Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Göteborg 22 mars

  Nyheter

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi…

 • ISOFOLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

  Nyheter

  Fjärde kvartalet (oktober – december) 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter…

 • ISOFOL AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

  Nyheter

  För fullständigt pressmeddelande följ länken https://isofolmedical.com/sv/borsnotering För ytterligare information, kontakta: Anders Rabbe, VD, Isofol, Tel +46…

 • ISOFOL ANSÖKER OM VIKTIGT PATENT I USA

  Nyheter

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att en ny patentansökan lämnats in, den 14 februari, 2017,…

 • EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

  Nyheter

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 februari…