Nyheter & Press

« Tillbaka

Nya forskningsresultat stärker Isofols rational och motivering till att genomföra den pivotala ISO-CC-007 studien

Isofol Medical AB (publ) rapporterade idag att resultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats under föregående vecka vid ESMO-GI. Resultaten styrker den vetenskapliga rationalen att utveckla Modufolin® för att förbättra behandlingsresultaten hos patienter med kolorektalcancer ytterligare.

Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att forskningsresultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats under föregående vecka vid årets världskongress ESMO (European Society for Medical Oncology) för gastrointestinal cancer i Barcelona, Spanien. Resultaten stödjer det vetenskapliga rationalen att utveckla Modufolin® för att förbättra behandlingsresultatet hos patienter med kolorektalcancer.

I en studie på patienter med metastaserad kolorektalcancer, så kallat stadium IV, och med en dålig prognos, har det nu tydligt visats att låga genuttrycksnivåer av den folatrelaterade genen ABCC3 är länkat till en dålig respons till dagens grundterapi som består av 5-FU (5-fluorouracil) och leukovorin. Tidigare resultat har visat att låga genuttrycksnivåer av folat-relaterade gener leder till en dålig respons mot 5-FU + leukovorin i patienter med mindre aggressiva former av kolorektalcancer. Detta beror på att om inte leukovorin transporteras och metaboliseras i tillräcklig utsträckning, kommer det inte att omvandlas till kofaktorn [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat. Höga nivåer av denna kofaktor behövs för att 5-FU skall kunna inhibitera sitt målenzyme och för att kunna uppnå den eftertraktade antitumorala effekten (responsen).

"Vi har nu sett resultat i patienter med flera olika stadier av kolorektalcancer och alla resultat stödjer våra ambitioner att generera den dokumentation som krävs för ett regulatoriskt godkännande av Modufolin® som ett bättre behandlingsalternativ för patienter med kolorektalcancer.” nämner Karin Ganlöv, CMO för Isofol Medical.

Eftersom leukovorin kräver en genetiskt styrd aktivering för att utöva sin effekt, stärker de nya resultaten rationalen att byta ut dagens folater, leukovorin och levoleukovorin, mot Modufolin® som är direkt aktivt och inte kräver en flerstegs aktivering också för mycket sjuka kolorektalcancerpatienter. Denna patientgrupp med avancerad sjukdom är de som skall rekryteras i den pivotala effektstudien ISO-CC-007.

ESMO-GI Poster 

Poster: Expression of folate pathway genes with putative impact on leucovorin metabolism and outcome of patients with advanced colorectal cancer

Citering: Odin E, Sondén A, Saksena P, Edsjö A, Carlsson G, Vedin A, Gustavsson B, and Wettergren Y

Dept. of Surgery, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Sweden, Bioinformatics Core Facilities, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden, Dept. of Pathology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden, Dept. of Pathology, Regional Laboratories, Region Skåne, Lund, Sweden, Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens Backe 20, Gothenburg, Sweden

Datum: 30:e Juni, Barcelona, Spanien.

Tredje vanligaste cancerformen

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där ca 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får ca 365 000 patienter årligen behandling med 5FU och folaten leukovorin och levoleukovorin, vilket Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin.

Mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 10:00 CET. 

Dokument