Om Isofol

Isofol utvecklar
cancerläkemedlet arfolitixorin

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag som utvecklar en ny läkeme­delskandidat; cancerläkemedlet arfolitixorin, avsedd främst för behandling av kolorektalcancer (CRC). Det är den tredje vanligaste cancerformen och som har ett stort behov av effektivare läkemedel.

Vid be­handling av kolorektalcancer ges arfolitixorin i kombination med cellgiftet 5-FU (5-fluorouracil) för att få en ökad tu­mörkrympning och förlänga livet för cancerpatienten. Arfoli­tixorin består av den aktiva substansen MTHF ([6R]-5, 10-me­tylentetrahydrofolat).

Idag används de folatbaserade prodrogerna leukovorin och levoleukovorin i kombination med cellgiftet 5-FU vid behandling av kolorektalcancer. Isofol avser att ersätta leukovorin och levoleukovorin med arfolitixorin med den primära målsättningen att förbättra behandlingen för fler än 365 000 kolorektalcancerpatienter i USA, Europa och Japan. Till skillnad från leukovorin och levoleukovorin som måste omvandlas till MTHF i kroppen för att bli verksamt vid cancerbehandling består arfolitixorin av den aktiva substansen MTHF och ingen omvandling krävs. Arfolitixorin har därför potentialen att åstadkomma en kraftfullare antitumoral effekt för alla patienter i kombination med 5-FU behandling.

Genom ett globalt licensavtal med Merck KGaA, Tyskland, har Isofol ensamrätt för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Licensavtalet med Merck ger även Isofol tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen av MTHF/ arfolitixorin.

Isofols verksamhet utgår ifrån Göteborg och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Premier.


Företagspresentationer

Isofol presentation July 2019

 

Arfolitixorin animering – maj 2019 (engelska)

Isofol_arfolitixorin_animation