För investerare

Behandling av kolorektalcancer

Arvsmassan i cancercellerna i kolorektalcancer muterar över tid. Detta innebär att cellgiftsbehandlingen måste anpassas för att uppnå full effekt, en utmaning som är gemensam för de flesta cancerformerna. Nya läkemedel introduceras fortlöpande, oftast som tillägg till existerande läkemedel snarare än ersättningar. Dessa tilläggsbehandlingar ingår i nya kombinationer avsedda att öka effekten av behandlingen. Den 5-FU-baserade kombinationen, där arfolitixorin prövas, är och kommer sannolikt att utgöra en basbehandling för kolorektalcancer under en överskådlig tid framöver.

Allteftersom kolorektalcancern utvecklas till mer avancerade och spridda sjukdomsstadier ökar användningen av cellgifter, biologiska och andra riktade läkemedel. Strålning ges ibland, särskilt till patienter med lokaliserade tumörer. Då mutationstakten är mycket hög hos patienter med CRC (microsatellite instability) så fungerar sk. målsökande behandling dåligt.

Stadium IV ­— initialt behandlings­område för arfolitixorin

Vid stadium IV, då cancern spritt sig utanför tarmen, undviker man oftast kirurgi då det inte påverkar prognosen positivt. Operation tillgrips därmed endast i de fall där till exempel tumören mekaniskt blockerar tarmpassagen. Cytostatika är den huvudsakliga behandlingen och syftar till att lindra symtom och förlänga överlevnaden för patienten. Ibland används också andra terapiformer. Även om nyutvecklade läkemedel introduceras för att komplettera befintliga kombinationer och förbättra behandlingsresultatet, förväntas den 5-FU baserade behandlings-
kombinationen också fortsättningsvis vara basen vid behandling av kolorektalcancer enligt Isofol och bolagets internationella kliniska experter. Trots ytterligare introducerade behandlingsalternativ har denna kombination givit det största bidraget till den med tiden ökade överlevnaden, se vidstående illustration av kolorektalcancerns faser.

Strålbehandling, som har en framträdande roll vid behandling av många tumörformer, används framför allt vid tumör i ändtarmen (rektalcancer). Immunterapi utnyttjar patientens egna immunsystem för att hämma tumörsjukdomen. De under senare tid uppmärksammade immunterapeutiska läkemedlen har hittills haft ett begränsat kliniskt värde för patienter med kolorektalcancer. Immunterapi är tillsvidare framför allt tillämpbart inom små väldefinierade grupper av CRC-patienter (endast cirka fyra procent av patienter med mCRC har nytta av behandling med dagens immunterapier).

STADIER OCH BEHANDLING AV KOLOREKTALCANCER

Senast uppdaterad 2022-07-06

Rulla till toppen