Om Osteosarkom

OSTEOSARKOM – DEN VANLIGASTE TYPEN AV PRIMÄR SKELETTCANCER

Osteosarkom är den vanligaste formen av primär skelettcancer (primär betyder att sjukdomen startar i skelettet) och är vanligast hos barn och unga. Likt benceller (osteoblaster) i ett vanligt ben, så bildar cancercellerna också ben men med skillnaden att ”benet”i ett osteosarkom är inte lika starkt som normalt.
Hos barn och unga så förekommer osteosarkom vanligtvis i områden där benet växer snabbt, som till exempel nära ändarna av de långa benen i armar och ben. De flesta tumörerna utvecklas runt knät, antingen i den nedre delen av lårbenet eller övre delen av skenbenet. Överarmens ben, nära axeln, är den näst vanligaste delen att drabbas. Osteosarkom kan dock utvecklas i alla ben, inklusive bäckenbenet, axlarna, och käken. Detta gäller särskilt hos äldre individer.

HDMTX ”RESCUE THERAPY” MED ARFOLITIXORIN

Högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) är en vanlig behandling av osteosarkom. Metotrexat utövar sin kemoterapeutiska effekt genom att motverka och konkurrera med folat i cancercellerna, vilket resulterar i folatbrist som leder till celldöd. För att rädda icke-tumörceller används folatbaserade läkemedel för att stoppa den toxiska effekten som höga doser av metotrexat orsakar. Läkemedlet leukovorin är idag standardbehandling för denna typ av behandling, som brukar kallas ”rescue therapy”.

Arfolitixorin är den aktiva metaboliten av alla kliniskt använda folatbaserade läkemedel och kräver ingen metabol aktivering för att åstadkomma effekt och Isofol utvärderar därför arfolitixorin som en möjlig, mer effektiv ersättningsprodukt för de i dagsläget tillgängliga folatbaserade läkemedlen. Detta kan på lång sikt förbättra förutsättningarna för patienter med osteosarkom.