Organisation

Organisation med två fokus
– Klinisk utveckling och kommersialisering

Isofol har säkrat kompetenser i egen regi inom två huvudområden – ledning av klinisk utveckling och kommersialisering vilket även innefattar utlicensiering. Etablerade partnersamarbeten är på plats för övriga områden.

Isofols organisation består av ledning och medarbetare med hög kompetensnivå, samtliga har akademiska examina, bl a inom medicin, farmaceutisk biovetenskap, analytisk kemi, farmaci, fysikalisk kemi/yt- och kolloidkemi samt molekylärbiologi. Bolaget har ca 15 heltidsanställda, därutöver har bolaget ett tiotal konsulter varav majoriteten anses vara sysselsatta på heltid eller näst intill heltid för Isofol.

Funktionerna omfattar medicinsk expertis, ledning av kliniska studier, kvalitetssäkring, CMC (kemisk tillverkningskontroll), affärsutveckling, finans samt juridik.