Översikt kliniska studier

Alla kliniska studier

NCT IDForskningPrekliniskFas 1Fas 2Fas 3
Kolorektalcancer
03750786AGENT
ISO-CC-007, Fas III. Registreringsgrundande studie där 490 patienter behandlades för metastaserad kolorektalcancer (mCRC) i första linjen*.
Avbruten
01681472ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av arfolitixorin (Modufolin®) i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer.
Avslutad
01397305ISO-MC-091, Fas I/II studie där Pemetrexed ges tillsammans med arfolitixorin (Modufolin®) till nydiagnosticerade, icke cytostatikabehandlade patienter med opererbar rektalcancer.
Avslutad
02244632ISO-CC-005, Fas I/II arfolitixorin (Modufolin®) i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Irinotecamn eller Oxaliplatin ± bevacizumab hos patienter med kolorektalcancer.
Avslutad
Osteosarkom
02383901ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i kliniskt sammanhang.
Avslutad
01987102ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera arfolitixorin (Modufolin®)-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen.
Avslutad
*  I slutet av 2022 konstaterades att AGENT-studien inte uppnådde de mål som var överenskomna med läkemedelsmyndigheterna. Bolaget genomför nu fördjupade analyser av de omfattande datamängder som genererats i fas III-studien, AGENT, och hoppas att de kan ge större klarhet i möjliga orsaker till att arfolitixorin inte uppvisade någon statistisk signifikant effektskillnad jämfört med dagens standardbehandling. Isofol utvärderar också olika möjligheter att genomföra kompletterande studier.

Senast uppdaterad 2023-05-15

Rulla till toppen