Översikt kliniska studier

Översikt kliniska studier

Alla kliniska studier

NCT ID Forskning Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3
Kolorektalcancer
03750786 AGENT
ISO-CC-007, Fas III. Registreringsstudie med 490 patienter har genomgått första linjens behandling för metastaserad kolorektalcancer (mCRC).
Avslutad
01681472 ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av arfolitixorin (Modufolin®) i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer.
Avslutad
01397305 ISO-MC-091, Fas I/II studie där Pemetrexed ges tillsammans med arfolitixorin (Modufolin®) till nydiagnosticerade, icke cytostatikabehandlade patienter med opererbar rektalcancer.
Avslutad
02244632 ISO-CC-005, Fas I/II arfolitixorin (Modufolin®) i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Irinotecamn eller Oxaliplatin ± bevacizumab hos patienter med kolorektalcancer.
Avslutad
Osteosarkom
02383901 ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i kliniskt sammanhang.
Avslutad
01987102 ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera arfolitixorin (Modufolin®)-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen.
Avslutad

Senast updpaterad 2022-09-12