PetTer Segelman lindqvist

Civilekonom/Verkställande direktör

Petter Segelman Lindqvist är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och EM Lyon, Frankrike. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin, bland annat inom GlaxoSmithKline, AbbVie och Sobi (Swedish Orphan Biovitrum), och bidrar med kunskaper om strategisk affärsutveckling och partnerskap, global kommersialisering och produktutveckling. Han har även erfarenhet från styrelsearbete i mindre läkemedelsutvecklingsbolag. Han har lett flera produktlanseringar och har drivit läkemedelskandidater genom klinisk utveckling och regulatoriska processer fram till marknadsintroduktion.

Uppdrag: Verkställande direktör

Innehav: 40 000 aktier*

Kontakt:
E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 26 mars 2024.

Petter S Lindqvist

Senast uppdaterad 2024-03-27

Rulla till toppen