Isofols VD, styrelsemedlemmar och anställda tecknar aktier för 7 655 136 SEK med stöd av tecknings – och personaloptioner

Det incitamentsprogram med tecknings- och personaloptioner i Isofol Medical AB (publ), som initierades 2012 med en löptid till januari 2018, har avslutats. Bolagets VD, styrelseledamöter och anställda har tecknat totalt 450 302 aktier för 17 SEK per aktie motsvarande totalt 7 655 136 SEK. 

Efter att 450 302 nyemitterade aktier registreras kommer det att finnas 32 054 802 utestående aktier i bolaget. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,031 SEK vilket gör att det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till 981 448 SEK. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear. Teckningen leder till en utspädning på 1.4%.

Jan-Eric Österlund, Styrelseordförande: ”Det är mycket glädjande att bolagets ledning och styrelse har investerat ytterligare i Isofol. Tillsammans arbetar vi nu vidare för uppstarten av Fas III studien med vår cancerbehandlingskandidat i patienter med metastaserande (spridd) kolorektal cancer. Starten av studien blir vårt viktigaste steg hittills mot en potentiell marknadsregistrering av Modufolin® (arfolitixorin).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

 

Om Modufolin® (arfolitixorin)

Modufolin® (arfolitixorin) är ett nytt läkemedel framtaget för behandling av avancerad kolorektalcancer och oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater. Modufolin® (arfolitixorin) innehåller [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate, som är den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® (arfolitixorin) metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater.

 

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® (arfolitixorin) som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical globala rättigheter till att utveckla och kommersialisera Modufolin® inom onkologi samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

 

Rulla till toppen