Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

Den 10 oktober 2018 avhölls extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ), Org.nr. 556759-8064. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utöka antal styrelseledamöter till 7 stycken samt att välja in Paula Boultbee, Anders Vedin och Magnus Björsne som nya ledamöter i styrelsen. Mot bakgrund av att styrelsens ordförande, Jan-Eric Österlund, valt att avgå på grund av personliga skäl valdes styrelseledamoten Ulf Jungnelius till ny styrelseordförande.

Extra bolagsstämman beslöt att:

● enligt valberedningens förslag i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma bestå av:

● Ulf Jungnelius, styrelseordförande (nyval)

● Paula Boultbee (nyval)

● Anders Vedin (nyval)

● Magnus Björsne (nyval)

Protokoll från extra bolagstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Isofol Medical AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen