Samarbetspartners

Samarbetspartners

Utöver den egna organisationen har bolaget etablerat samarbete med ett  antal partners för att kunna föra arfolitixorin till marknaden.

Merck & Cie – expert i substansförädling

Merck & CIE är ett dotterbolag till Merck KGaA, Tyskland, med vilket Isofol har ett strategiskt forsknings- och utvecklingspartnerskap. Partnerskapet erbjuder många synergier där Isofol har specialkunskap inom användningen av arfolitixorin för cancerbehandling och Merck har kunskapen kring syntetisering av en stabil API (active pharmaceutical ingredient) av [6R]-MTHF samt formulering av ett stabilt och hållbart läkemedel (arfolitixorin) Genom ett globalt licensavtal med Merck KGaA, Tyskland, har Isofol ensamrätt för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Licensavtalet med Merck ger även Isofol tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen av arfolitixorin.

Surgical Oncology Laboratory – folatforskningsexperterna

Surgical Oncology Laboratory, SOL, (tidigare kirurg-onkologiska laboratoriet) på Östra sjukhuset i Göteborg, bedriver forskning inom kirurgi och onkologi. SOL har internationellt erkänd kunskap rörande forskning om folater, särskilt vad gäller folater och kolorektalcancer, med spetskompetens inom molekylärbiologi.

Isofols grundare, Professor Bengt Gustavsson, är också grundare av SOL.

Recipharm – kommersiell tillverkare

Recipharm är den kommersiella tillverkaren av arfolitixorin och har tillsammans med Isofol och Merck validerat den kommersiella fullskaliga produktionsmetoden.

CRO – Contract Research Organisation

Contract Research Organisation; ett företag som hjälper till med det praktiska genomförandet av kliniska studier, någonting som är alldeles nödvändigt för ett företag av Isofols storlek. CRO kan t.ex. hjälpa till med statistiska beräkningar och analyser, de kan ha databaser för studiedata, arbeta med prekliniska studier, märka och distribuera studieläkemedel samt vara företagets förlängda arm där resurser och geografiskt avstånd gör det svårt att arbeta direkt mot sjukhusen. Isofol samarbetar bland annat med både internationella och lokala CROs såsom Envigo, TFS, IDDI, LINK Medical Research, Precision for Medicine, Quartz-Bio, PK-Expert, Novotech, CMIC Shiftzero K.K., Banook Group, Vigipharm, m.fl.

 

Sahlgrenska University Hospital

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är en nära samarbetspartner och nyckelkälla för klinisk och medicinsk kompetens. Samarbetet möjliggör användandet av toppmodern utrustning och lokaler  för Isofols kliniska prövningar.

Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SU ger akut och grundläggande vård för Göteborgsregionen. Utöver det ger även SU högspecialiserad vård för 1,7 miljoner invånare i Västsverige. SU grundades 1997 när tre de sjukhusen Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset slogs samman.

Forskningen som utförs vid SUs forskningsinstitutioner, såsom Sahlgrenska akademin, har resulterat i ett stort antal framgångar och innovationer. Ett exempel som kan benämnas är utvecklingen av PAS, ett antibiotikum använt i behandlingen av tuberkulos och det blodförtunnande läkemedel Apekumarol. Båda dessa utvecklades efter andra världskriget som ett resultat av Jörgen Lehmanns forskning. Under 70- och 80-talet, bidrog Arvid Carlsson och Björn Folkow framgångsrikt till utvecklingen β-blockerare Seloken och L-dopa för Parkinsons. Arvid Carlsson fick senare äran att ta emot Nobelpriset i fysiologi och medicin år 2000 för sitt arbete på signalsubstansen dopamin och hans forskning har resulterat i ett flertal  storsäljande läkemedel. Dessutom har läkemedel såsom Losec och Nexium, från AstraZeneca, har möjliggjorts tack vare viktiga bidrag från Lars Olbe via Sahlgrenska akademin.

Professor Bengt Gustavsson har varit verksam på SU ända sedan han började sin forskning kring folaters effekter på cytostatika i slutet av 1970-talet. Teamet runt honom vid SU är en sammansvetsad grupp bestående av medicinska forskare, sjuksköterskor och laboratoriepersonal som hjälpt till i Bengts tidigare kliniska studier och forskning i flera årtionden.

Senast updpaterad 2021-09-02