Sammanställning kliniska studier

Sammanställning kliniska studier

Alla kliniska studier

NCT IDForskningPrekliniskFas 1Fas 2Fas 3
Kolorektalcancer
03750786AGENT
ISO-CC-007, Fas III. Registreringsstudie med 440 patienter som skall genomgå första linjens behandling för metastaserad kolorektalcancer (mCRC). Clinical Trial >>
Pågående
01681472ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av arfolitixorin (Modufolin®) i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer. Clinical Trial >>
Avslutad
01397305ISO-MC-091, Fas I/II studie där Pemetrexed ges tillsammans med arfolitixorin (Modufolin®) till nydiagnosticerade, icke cytostatikabehandlade patienter med opererbar rektalcancer. Clinical Trial >>
Avslutad
02244632ISO-CC-005, Fas I/II arfolitixorin (Modufolin®) i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Irinotecamn eller Oxaliplatin ± bevacizumab hos patienter med kolorektalcancer. Clinical Trial >>
Avslutad
Osteosarkom
02383901ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i kliniskt sammanhang.  Clinical Trial >>
Resultat tillgängliga
01987102ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera arfolitixorin (Modufolin®)-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen. Clinical Trial >>
Avslutad