Skövde sjukhus

”Stort behov att potentiera behandlingarna”

 

Johan Haux klinik på Skövde sjukhus är en av de kliniker som deltar i ISO-005 studien.

”Patienterna som behandlas har spridd kolorektalcancer varför det inte var möjligt att operera. Även om antalet patienter som ingår i 005-studien på en klinik som vår inte är ett statistiskt säkerställande underlag, kunde jag ändå se att effekten med arfolitixorin var god på de som fick läkemedlet och biverkningsprofilen verkade vara som vid leukovorin (folinsyra), och inte mer uttalad. I studien ersatte arfolitixorin just leukovorin som är standard idag att använda tillsammans med 5-FU, och i tillägg ofta andra cytostatika som oxaliplatin och irinotekan. Det blir mycket spännande att se vad fas III-studien AGENT ger för resultat. Om det visar sig att effekten kan bekräftas, att arfolitixorin visar sig fungera och potentiera cancerbehandlingarna utan mer/andra ogynnsamma biverkningar, är det ett mycket intressant läkemedel. För många av de gastrointestinala cancerformerna är 5-FU i kombination med leukovorin med som grundstomme i behandlingarna, och visar det sig att arfolitixorin är bättre skulle jag som onkolog vilja gå vidare och göra prövningar också på andra cancerformer där det också är stort behov att potentiera anti-cancereffekterna. Det är ett jättebehov, speciellt för de patienter som inte kan botas idag.”

Johan Haux, MD, PhD Överläkare Skaraborgs sjukhus, onkolog med inriktning på gastrointestinal cancer. Medlem GOF (Gastrointestinal Onkologisk Förening) och ordförande i SSPAC (Swedish Study group for Pancreatic cancer)

Johan Haux