Stärkt patentskydd för arfolitixorin i Japan

GÖTEBORG, Sverige, 1 september, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolaget har stärkt sin position ytterligare på den näst största marknaden för behandling av mCRC genom att få två nya patent för arfolitixorin godkända i Japan. Ett avser beredningsprocessen av läkemedlet för injicering och ett avser dosregimer, inkluderande den som tillämpas i den pågående globala fas-III studien AGENT. Tillsammans med det redan beviljade patentet för den aktiva substansen (API) kommer dessa två patent att säkerställa ett stärkt och förlängt patentskydd för den viktiga framtida japanska marknaden fram till och med 2038.

Ett patent avser beredningsprocessen av läkemedlet för injicering och är ett godkännande för en avdelad patentansökan (JP 2018-164332), från ett tidigare godkänt patent (JP 6617104). Det nu godkända patentet är mycket viktigt för Isofol eftersom det mer uttryckligt ger skydd för beredningen av den frystorkade (lyofilisat) kliniska produkten av den aktiva substansen arfolitixorin hemisulfat. Patentet är giltigt fram till och med 2034.

Det andra beviljade patentet är ett användningspatent (JP 6734308) med dosregimer som inkluderar ”multipla bolusinjektioner” av arfolitixorin som en viktig detalj i kombination med både bolusinjektion och infusion av cellgiftet 5-FU. Detta patent täcker in den pågående AGENT-studiens dosregim, dvs dess dosnivåer och tidsintervall. Patentet är giltigt fram till och med 2038.

Ulf Jungnelius, VD för Isofol, kommenterade: ”Det är mycket glädjande att vi nu stärker våra patenträttigheter även på den japanska marknaden. Kombinerat med vårt nyligen ingångna licensavtal med Solasia Pharma K.K. i Japan har vi en lovande position för kommersiella möjligheterna på den näst största marknaden globalt för behandling av mCRC.”.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 kl. 09.00.

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

För mer information, vänligen kontakta

Dokument