Isofol presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg

Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets ledning kommer presentera att Isofol samt den senaste utvecklingen av bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 november. Evenemangen kommer att websändas live via www.aktiespararna.se och det finns möjlighet att deltaga på plats.

Stora Aktiedagen Göteborg – måndag den 27 november

Isofols ledning kommer att presentera på Stora Aktiedagen i Göteborg, en av Sveriges största aktiespararevenemang. Isofols presentation är schemalagd till mellan 12:10-12:40 i sal 2, vilket är den designerade Life Science salen för eventet. I samband med presentationen kommer representanter från Isofol finnas tillgängliga för frågor. Bolagspresentationer kommer att sändas live via aktiespararna.se och kommer sedan att finnas tillgänglig viawww.aktiespararna.se/tv/evenemang .

Anmälan och deltagande

Önskar man att deltaga på eventet så är man varmt välkommen. Formuläret för deltagande hittar man via länken:https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg .

För mer information, vänligen kontakta:  

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com 

Rulla till toppen