Isofol presenterar idag genuttrycksresultat från den slutförd fas I/IIa ISO-CC-005-studien vid ASCO-GI 2021 och uppdateringar tidpunkten för interimanalysen i AGENT-studien

GÖTEBORG, Sverige, 15 januari, 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar att en poster presenteras idag på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO-GI). Postern presenterar resultat från fas I/IIa ISO-CC-005-studien som visar en korrelation mellan klinisk nytta och genuttryck hos patienter med metastaserad kolorektalcancer behandlade med 5-FU-baserad kemoterapi i kombination med arfolitixorin. Dessutom ger Isofol en uppdatering av tidpunkten för interimanalysen i den globala fas III AGENT-studien.

Isofol presenterar idag genuttrycksresultat från den slutförd fas I/IIa ISO-CC-005-studien vid ASCO-GI 2021 och uppdateringar tidpunkten för interimanalysen i AGENT-studien Read More »