Isofol når 440 patienter i den globala fas III studien AGENT

GÖTEBORG, Sverige, 9 december, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar att 440 patienter framgångsrikt har rekryterats till den globala fas III studien AGENT, för behandling av avancerad kolorektal cancer.

Isofol når 440 patienter i den globala fas III studien AGENT Read More »