Teckningsoptionsprogram 2018

Serie 2018/2022 och Serie 2018/2023

Vid extra bolagsstämma den 17 december 2018 beslutade aktieägarna att införa ett incitamentsprogram riktat till samtliga anställda i bolaget samt framtida nyckelpersoner. Programmet utformades i syfte att stimulera bolagets personal och ledande befattningshavare på längre sikt samt att främja investeringar i och ägande av bolagets aktier. Programmet omfattade maximalt 1 461 698 teckningsoptioner och programmet var utformat så att teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde enligt en Black & Scholes beräkning utförd av Grant Thornton Sweden AB. Varje teckningsoption gav vid slutet av respektive program rätt att teckna en ny aktie i Isofol till ett gällande lösenpris. Teckningskursen fastställdes för serie 18/22 till 51,3 SEK per aktie och för 18/23 till 76,9 SEK per aktie.

För serie 18/22 uppgick lösenpriset till 28,3 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2022) och för serie 18/23 uppgick lösenpriset till 42,5 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2023) efter omräkning enligt programvillkoren med anledning av bolagets företrädesemissioner i juni 2020 och juni 2021.

Samtliga teckningsperioder har passerat och inga teckningsoptioner nyttjades.

För ytterligare information hänvisar vi till:

Pressrelease >>

Rulla till toppen