Teckningsoptionsprogram 2020

Serie 2020/2023

Vid årsstämman den 24 juni 2020 beslutade aktieägarna att införa ett incitamentsprogram riktat till vd i bolaget. Programmet utformades som ett kompletterande program som endast riktar sig till bolagets vd som inte deltog i Teckningsoptionsprogram 2018. Programmet omfattade maximalt 250 000 teckningsoptioner och resulterade i en mindre utspädning för bolagets aktieägare, eftersom bolaget makulerar cirka 408 000 stycken teckningsoptioner ur teckningsoptionsprogrammet 2018. De maximalt 250 000 teckningsoptionerna berättigade till teckning av högst 370 000 aktier (efter avslutad företrädesemission i juni 2020). Teckningskursen fastställdes för serie 20/23 till 37,0 SEK per aktie.

För serie 20/23 uppgick aktuellt lösenpris till 30,3 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2023) efter omräkning enligt programvillkoren med anledning av bolagets företrädesemission i juni 2021.

Teckningsperioden har passerat och nyttjades inte.

För ytterligare information hänvisar vi till:

Den fullständiga kallelsen till årsstämman 2020 under punkt 17 >>

Pressrelease >>

Rulla till toppen