Tidigare Bolagsstämmor

Tidigare Bolagsstämmor

2021

Årsstämma 2021 – Juni

Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 23 juni 2021.

Datum: Onsdagen den 23 juni 2021
Plats: Bolaget planerar för att genomföra årsstämman 2021 genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud planeras därför inte att äga rum. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridning av covid-19. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till adressen Isofol Medical AB (publ), Att: Styrelseordförande, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till arsstamma@isofolmedical.com och måste inkomma till styrelsen senast fem veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Dokument:

Efterfrågade upplysningar:


Extra Bolagsstämma 2021 – Maj

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 14 maj 2021.

Datum: Fredagen den 14 maj 2021
Plats: Bolaget planerar för att genomföra extra bolagsstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud planeras därför inte att äga rum. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridning av covid-19. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Dokument:


2020

Årsstämma 2020 – Juni

Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 24 juni 2020.

Datum: Onsdagen den 24 juni 2020
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Dokument:


Extra bolagsstämma – Maj

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 5 maj 2020.

Datum: Tisdagen den 5 maj 2020, kl. 15.00
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Dokument:


2019

Årsstämma 2019 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 23 maj 2019.

Datum: Torsdagen den 23 maj 2019
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg

Dokument:


2018

Extra bolagsstämma – December

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 17 december 2018.

Datum: Måndagen den 17 december 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Dokument:Presentation av de föreslagna ledamöterna

Extra bolagsstämma – Oktober

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 10 oktober 2018.

Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Dokument:

Årsstämma 2018 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2018

Datum: Torsdagen den 3 maj 2018
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg

Dokument:


2017

Årsstämma 2017 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 16 maj 2017

Datum: tisdagen den 16 maj 2017
Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Dokument: