Notiser

Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 17:00 på Elite Park Avenue Hotel Göteborg, Kungsportsavenyn 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 16:15. ANMÄLAN M M Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i …

Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ) Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018

GÖTEBORG, Sverige, 24 april 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.     Isofol Medical AB (publ) Årsredovisning 2018 (4 Mb)   För mer information, vänligen kontakta: Isofol Medical AB (publ) Anders Rabbe, CEO …

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018 Read More »

Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

GÖTEBORG, Sverige, 27 februari 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolaget och styrelsen har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare för att utforska en möjlig listflytt av bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12-18 månader och för att tillsammans med Pareto Securities AB …

Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–december 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Fjärde kvartalet (oktober – december) 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (21) • Resultat före skatt uppgick …

Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018 Read More »

Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram

Göteborg, Sverige, 1 februari, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att samtliga ledande befattningshavare och medarbetare deltog i Isofols teckningsoptions­program ”2018” (serie 2018/2022 och serie 2018/2023). Totalt förvärvade anställda i Isofol 1 260 139 stycken teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier i Isofol Medical AB (publ). Bolagets ledning …

Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram Read More »

Isofol har deltagit i podcasten ”Empowered patient podcast”

För att hedra Världscancerdagen den 4 februari vill vi dela en podcast där Anders Rabbe, VD för Isofol, intervjuas av Karen Jagoda, värd för Empowered Patient Podcast. Under samtalet lyfter Anders fram det stora behovet av nya behandlingar för avancerad kolorektal cancer och hur Isofol utvecklar arfolitixorin för att hjälpa patienter med denna förödande sjukdom. …

Isofol har deltagit i podcasten ”Empowered patient podcast” Read More »

Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

Styrelseledamaot i Isofol Ul Jungnelius.Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen med 1,8 miljoner människor som drabbas årligen. Det är få som botas, så här finns ett stort medicinskt behov. Läs mer i artikeln om Isofols möjligheter att göra skillnad för vården och förbättra behandlingen för patienter med spridd kolorektal cancer i artikeln. Här belyses också …

Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science” Read More »

Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 17 januari 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag positiva resultat från fas 1/2a studien i ISO-CC-005 hos patienter med metastaserande kolorektal cancer (mCRC) som behandlats med arfolitixorin. Nya resultat från 19 patienter behandlade i första linjen visade tidig tumörkrympning (8 veckors behandling), definierat som en minskning …

Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin Read More »

Första patienten inkluderad i Isofols AGENT studie, en Pivotal Fas 3 studie i första linjens metastaserande kolorektal cancer

Göteborg, Sverige, 18 december 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL) tillkännagav idag att den första patienten har blivit inkluderad i den pivotala fas 3 AGENT-studien som utvärderar arfolitixorin för behandling av metastaserande kolorektal cancer (mCRC). AGENT är en randomiserad, kontrollerad, multicenter fas 3 studie med en blindad oberoende granskning av …

Första patienten inkluderad i Isofols AGENT studie, en Pivotal Fas 3 studie i första linjens metastaserande kolorektal cancer Read More »

Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att extra bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, enligt kallelse från den 26 november 2018. Extra bolagsstämman beslöt att: ● enligt styrelsens förslag i kallelsen att: ● …

Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018 Read More »

Rulla till toppen