Verkningsmekanismen

VERKNINGSMEKANISMEN

I NORMALA CELLER

  • Fungerande DNA-syntes är avgörande för välmående celler.
  • För att DNA-syntesen ska fungera krävs löpande tillgång till dess byggstenar och för att dessa byggstenar ska finnas tillgängliga (i synnerhet 5-dTMP) krävs i sin tur att ett s.k. ternärt komplex bildas.
  • Det ternärt komplexet som bildat för att skapa MTHF kräver att det finns tillgång till den aktiva ingrediensen i arfolitixorin samt enzymet tymidylsyntas (TS).

Folsyra omvandlas av människokroppen till flera olika former av reducerade folater. Dessa kan i sin tur omvandlas och ett jämviktsförhållande föreligger mellan de olika formerna. Bland dessa olika former av reducerat folat spelar MTHF, den aktiva ingrediensen i arfolitixorin den mest avgörande rollen då det binder till TS-enzymet och komplexet MTHF -TS-enzymet behövs för att omvandla 5-dUMP till DNA-byggstenen 5-dTMP. Om komplexet inte bildas förhindras nybildning av DNA vilket hämmar celltillväxt. Enzymet TS är därför ett viktigt mål för cancerbehandling och tumörinhibering när man vill hämma celltillväxt.

KOMBINATIONSBEHANDLING MED MODUFOLIN® OCH 5-FLUOROURACIL (5-FU)

  • DNA-syntesen kräver tillgång till DNA-byggstenen 5-dTMP och ett fungerande TS-enzym som tillsammans med den aktiva ingrediensen i arfolitixorin bildar ett ternärt komplex.
  • När koncentrationen av arfolitixorin ökar stabiliteten i det ternära komplexet, vilket förstärker och förlänger effekten av 5-FU. Cellgiftet 5-FU förhindrar TS-enzymets omvandling av 5-dUMP till DNA-byggstenen 5-dTMP, vilket leder till att cancercellen dör.