Redeye och Isofol bjuder in till investerarevent med fokus på kolorektalcancer

Den 10 april  anordnar  Redeye ett investerarevent med fokus på läkemedel i sen utveckling för att behandla kolorektalcancer. Isofol Medical kommer tillsammans med Pledpharma att presentera framtidsplaner, stundande milstolpar, studiedesign och vilka utmaningar  som ligger framför bolaget  för att uppnå ett marknadsgodkännande. Modererande analytiker kommer att vara Klas Palin och Arvid Necander.

Tryck här för att anmäla dig till eventet

Evenemangsinformation
Temalunch: koloncancer med Isofol och Pledpharma
Dag och tid: Tisdag 2018-04-10, 12:00–13:30
Plats: Redeye Salonger, Stockholm
Adress: Mäster Samuelagatn 42, 10tr

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin (Modufolin®)
Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet  5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin (Modufolin®), avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

 
www.isofolmedical.com