Noteringskrav

Isofols Chief Financial Officer lämnar bolaget

GÖTEBORG, Sverige, 12 juni 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att Magnus Hurst, Chief Financial Officer, lämnar bolaget i början av september av familjeskäl. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Magnus Hurst innehar på konsultbasis en deltidstjänst som CFO sedan januari i år. Under hösten kommer Magnus påbörja […]

Isofols Chief Financial Officer lämnar bolaget Read More »

Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 8 maj 2024

GÖTEBORG, 8 maj 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och

Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 8 maj 2024 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2024

GÖTEBORG, Sverige, 8 maj 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–mars 2024 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Första kvartalet, januari – mars 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (721) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2024 Read More »

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ)

Göteborg, Sverige, 5 april 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ) Read More »

Isofol avvecklar dotterbolag

GÖTEBORG, Sverige, 1 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att dotterbolaget Isofol Medical (Incentive) AB, som varit vilande sedan 2021, kommer avvecklas. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Syftet med det helägda dotterbolaget Isofol Medical (Incentive) AB var att hantera teckningsoptioner till anställda. Dotterbolaget har varit vilande

Isofol avvecklar dotterbolag Read More »

Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024

Göteborg, Sverige, 21 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas

Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2023

GÖTEBORG, Sverige, 10 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Tredje kvartalet juli–september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (2 907) och övriga intäkter till 0 TSEK (0) Periodens resultat

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2023 Read More »

Isofol har erhållit begäran om att kalla till extra bolagsstämma

Göteborg, Sverige, 9 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) har erhållit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma för inval av ytterligare styrelseledamöter. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Isofol har från aktieägare motsvarande en minoritet om minst 10 procent erhållit en begäran om att kalla till en extra

Isofol har erhållit begäran om att kalla till extra bolagsstämma Read More »

Isofol har utsett valberedningen inför årsstämman 2024

GÖTEBORG, Sverige, 8 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman 2022. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Enligt instruktion för valberedningen för Isofol Medical AB

Isofol har utsett valberedningen inför årsstämman 2024 Read More »

Förändring i styrelsen hos Isofol Medical AB (publ)

GÖTEBORG, Sverige, 7 juni 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att styrelsen beslutat att adjungera Anders Edvell till styrelsen efter att styrelseledamoten Jan-Eric Österlund idag meddelat att han, på egen begäran, lämnar styrelsen. Jan-Eric Österlund kommer i stället att inta rollen som senior rådgivare till bolaget. Informationen i pressmeddelandet nedan

Förändring i styrelsen hos Isofol Medical AB (publ) Read More »

Rulla till toppen