Isofol erhåller patentgodkännande för biomarköranalys och avsikt att bevilja godkännande av patentansökan för studiedosregim i Europa

GÖTEBORG, Sverige, 26 juli 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) tillkännagav idag godkännandet av ett europeiskt patent som täcker den kliniska användningen av en biomarköranalys för att upptäcka cancerpatienters förmåga att svara på folatbaserade cancerbehandlingar och en avsikt att bevilja ett patent som täcker doseringsregimen för studien AGENT i Europa.

Det godkända patentet som täcker klinisk användning av en biomarkörsanalys har sin utgångstid 2035 och godkändes i USA 2019. Dosregimpatentet som täcker användning av arfolitixorin för behandling av patienter med kolorektalcancer är giltig till 2039. Europa är den första regionen där en avsikt att bevilja denna patentansökan har kommunicerats.

”Patenten är av stor strategisk betydelse för Isofol. Det godkända patentet kan öka den kommersiella potentialen av folatbaserad cancerbehandling genom att identifiera patienternas förmåga att svara på folatbaserad behandling och kan tillämpas på alla typer av cancer som ges folatbaserad cancerbehandling. Metoden kan tillämpas på alla typer av cancerpatienter som ges folatbaserad behandling. Vi bedömer också att metoden på lång sikt kan appliceras inom ytterligare cancerindikationer. Patentansökan som täcker dosregimen för AGENT-studien och som är under godkännande är en del av en viktig patentfamilj och patentet gör anspråk på dosregimen på ett mer specifikt sätt än den patentfamilj för dosregim som tidigare beviljats i Europa, USA, Japan och Kanada,” säger Ulf. Jungnelius, vd på Isofol.

Det beviljade patentet med patentnummer EP 3 099 816 B1, täcker en metod för att undersöka om arfolitixorin kan förväntas bli mer fördelaktigt än befintliga folater för cancerbehandling. Specifikt handlar metoden om att kvantifiera expressionsnivån för en viss gen (ABCC3) i tumörbiopsier som tagits från en patient och fastställa huruvida expressionsnivån är hög eller låg. Det kan förutsäga en individuell patients mottaglighet för en konventionell folatbehandling. Genomförd biomarköranalys kan påvisa om patienter inte svarar på nuvarande prodrog-läkemedel och därmed utgöra ett underlag för att behandla med arfolitixorin. Biomarköranalysen kan därigenom potentiellt bidra till att öka effektiviteten av den använda behandlingsmetoden. Patentet kommer att valideras i alla kommersiellt relevanta länder i Europa.

Avsikten att bevilja patentansökan EP 19 705 386.1 hänvisar till ett patent som täcker den medicinska användningen av den dosregimen i Isofols globala pivotala fas III-studie AGENT som undersöker arfolitixorin i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab i avancerad metastaserad kolorektalcancer (mCRC).

Rulla till toppen