Isofol utser Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer

Som del av förberedelserna inför diskussioner med potentiella partners meddelar Isofol Medical AB (publ) utnämningen av Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer. Dr. Erickson har mer än två decennier av erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin där han varit ansvaring för kommersialisering av nya läkemedel, framgångsrika internationella licensavtal och marknadsföring.

Isofol Medical AB (publ), ett klinisk onkologibolag, meddelar, i samband med att registreringstudien för Modufolin® närmar sig studiestart, att bolaget har utsett Dr. Sven Erickson till Chef Commercial Officer. Dr. Erickson kommer framgent att leda bolagets licensiering- och kommersialiseringsarbete för läkemedelskandidaten Modufolin®. En erfaren ledare med över 20 år av erfarenhet från forskning, klinisk utveckling och framgångsrik kommersialisering från läkemedelssektorn och medicinsk diagnostik, framförallt inom onkologi. Med en historik av framgångsrika internationella avtalsdiskussioner kommer Dr. Erickson vara en viktig drivkraft i licensierings- och kommersialiseringsarbetet av Modufolin inför dess potentiella marknadsgodkännande.

Anders Rabbe, Isofols CEO, kommenterar ”Utnämningen av Sven är i linje med Isofols strategi att stärka bolagets kommersiella förmåga och främja möjligheten att ingå ett framtida samarbete parallellt med att vi nu allt mer närmar oss studiestarten av den registreringsgrundande studien för Modufolin. Hans konsekventa och framgångsrika historik tillsammans med ett skarpt sinne för affärer kommer säkerställa att Modufolin synliggörs på framtida partner- och vetenskapliga kongresser samt ett framtida licensavtal. Det är mycket glädjande att kunna välkomna Sven till Isofol under dessa spännande tider”.

Före anslutningen till Isofol tjänstgjorde Dr. Erickson som medicinsk chef i Norden hos PTC Therapeutics. Innan anställningen på PTC hade han rollen som Product Search and Evaluation Manager på Medivir, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med inriktning på onkologi där han ansvarade för in-licensieringsprocessen. Innan han anställdes på Medivir 2014 hade Erickson olika roller på Novartis, bland annat som Scandinavian Medical Head Critical Care. Dr. Eriksson har även doktorerat i experimentell onkologi på Karolinska Institutet i Sverige.

”Jag är mycket glad över att bli en del av det starka teamet på Isofol” säger Dr. Erickson, ”och jag ser fram mot att arbeta med att sprida kunskapen kring Modufolin® till framtida potentiella samarbetspartners och när tiden är kommen säkerställa framgångsrik kommersialisering.”

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500 

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Rulla till toppen