Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology (https://www.asco.org/)) i Chicago i juni, samlar Redeye de sju mest intressanta cancerföretagen i Norden för en diskussion om de stora förändringarna som pågår och hur företagen positionerar sig i detta snabbt växande terapeutiskt område värt över 100 miljarder dollar om året.

Isofol presenteras kl. 09.40 och kommer att presentera sin kliniska verksamhet och cancerläkemedelskandidaten, arfolitixorin, som främst är avsedd för behandling av avancerad kolorektal cancer. Isofol kommer även prata om förväntade höjdpunkterna under ASCO. Programmet bjuder också på två paneldiskussioner på temana Varför är ASCO viktigt att delta på samt Trender inom cancerområdet.


Anmäl dig till direktsändningen här > >


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se


Rulla till toppen