Isofol presenterar ytterligare resultat från laboratorietester med arfolitixorin som visar tilläggseffekter

GÖTEBORG, Sverige, 28 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare resultat från de laboratorietester som genomförts med arfolitixorin inför ett potentiellt beslut om fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaten. Resultaten visar intressanta tilläggseffekter av arfolitixorin i två av totalt fem studerade organoider från tjock- och ändtarmstumörer. Dessa fynd är positiva för Isofol och bolaget kommer att genomföra kompletterande bioinformatiksanalyser för att identifiera eventuella mönster.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Isofol har tagit emot ytterligare resultat från de laboratorietester som utförs inom ramarna för bolagets stegvisa process för en kostnadseffektiv utvärdering av läkemedelskandidaten arfolitixorin. Resultaten som nu inkommit är från tester på organoider från tumörer i tjock- och ändtarmen och visar på tilläggseffekter av arfolitixorin vid två av totalt fem studerade organoider, en effekt som inte sågs med leukovorin. Tilläggseffekten visades genom en förstärkning av svaret på cellgiftet 5-FU, både vad gäller att minska tumörstorleken och förmågan att inducera celldöd. I tre av fem organoidtester sågs ingen tilläggseffekt av någon av folaterna i kombination med 5-FU.

Data från laboratorietesterna kommer att genomgå bioinformatiksanalyser i syfte att identifiera molekylära mönster som associeras med känslighet för folater. Dessa analyser kan komma att ge ytterligare stöd i konstruktionen av en hypotes för den fortsatta utvecklingen av arfolitixorin.  

De här resultaten visar positiva signaler som vi inte såg på organoider från tumörer i bukspottkörteln och ger oss ytterligare vägledning i valet av indikation inför en potentiell klinisk studie. Vi kommer därför att titta vidare på detta och de kommande försöken blir därmed ännu viktigare”, säger Isofols tf vd, Roger Tell.  

Som en del i bolagets stegvisa process genomförs flera laboratorieförsök för att utvärdera effekten av arfolitixorin i olika doser tillsammans med cellgiftet 5-FU och i andra möjliga kombinationsbehandlingar. Testerna utförs i samarbete med externa forskningslaboratorier i Norge och USA och har successivt utökats till cellinjer och organoider även utanför området tjock- och ändtarmscancer. Kompletterande studier av arfolitixorins effekt på organoider planeras att genomföras under det första kvartalet 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Roger Tell, tf verkställande direktör
E-post:
roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2023 kl. 19.30.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen