Isofol avser att noteras på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

För fullständigt pressmeddelande följ länken http://isofol.se/sv/borsnotering


För ytterligare information, kontakta:
Anders Rabbe, VD, Isofol, Tel +46 70 764 65 00, E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Jan-Eric Österlund, styrelseordförande, Isofol, Tel: +44 77 853 68 155, E-post: jan-eric@osterlund.co.uk

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.


Rulla till toppen