Isofol utser Gustaf Albèrt till Chief Financial Officer

Isofol Medical AB (publ) har rekryterat Gustaf Albèrt till positionen som Chief Financial Officer. Med betydande erfarenheteter från ledande finansiella roller så kommer Albèrt att stärka Isofol Medical inför genomförandet av bolagets registreringsprogram med läkemedelskandidaten Modufolin®.

Isofol Medical AB (publ), ett klinisk onkologibolag, meddelar utnämningen av Gustaf Albèrt som Chief Financial Officer (finansdirektör). Gustaf Albèrt tillträder den 1 november i år och kommer att spela en viktig roll i förberedelser och genomförande av bolagets utvecklingsprogram där Modufolin® primärt kommer att utvärderas i en registreringsstudie, ISO-CC-007, som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer.

Gustaf Albèrt kommer närmast från tjänsten som VD för Elanders Sverige AB, ett dotterbolag till Elanders AB som är noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. Före sin tid på Elanders arbetade Albèrt för Deloitte som auktoriserad revisor där han koordinerade större svenska och internationella revisionsuppdrag.

Anders Rabbe, Isofols CEO, kommenterar ”Med rekryteringen av Gustaf Albèrt till positionen som CFO så är nu bolagets ledningsgrupp väl förberedd för att effektivt kunna genomföra bolagets registreringsprogram med Modufolin®. Med sin erfarenhet och personliga driv så kommer Gustaf att få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Isofol. Med ett intensiv och spännande år framför oss är det mycket glädjande att få välkomna Gustaf till Isofol”.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500 

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017, kl. 08.30. 

Rulla till toppen